RAC Poděbrady - profil klubu

O klubu

Schůzky se konají vždy první a třetí sobotu v měsíci.

 

Kontaktní email do klubu : rtc.podebrady@gmail.com

 

  • Rotaract club Poděbrady pravidelně pořádá prezentace a přednášky na různá témata (např. cesty po exotických zemích, místní a globální problémy, studium na zahraničních univerzitách, apod.), které jsou součástí našich schůzí každou první sobotu v měsíci od 18hod. na zámku v Poděbradech. Navštěvují je také zahraniční studenti a odborníci z celého světa a obohacují nás tak po jazykové, kulturní i profesionální stránce. Naše schůze a všechny další akce jsou veřejně přístupné.
  • Pomoc zahraničním studentům na ÚJOPu (Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy) v Poděbradech formou prezentací různých vysokých škol a studijních oborů našich členů, pořádáním pravidelných neformálních a sportovních setkání a dalších akcí, které zahraničním studentům zpříjemňují život v Poděbradech a v ČR, umožňují jim začlenit se do společnosti a dobře se připravit na navazující studium na českých vysokých školách.
  • Návštěvy domova pro seniory v Poděbradech se zajímavým programem při různých příležitostech (např. Vzpomínání na Vánoce s hudebním doprovodem, apod.), prezentace z cest našich členů (např. Maroko, Mexiko, Etiopie, apod.), hudební vystoupení (klavír, housle) a procházky s důchodci na vozíčku.
  • Spolupráce s Akademií třetího věku, Českým červeným křížem, Gymnázíem Jiřího z Poděbrad, Českou společností AIDS pomoc (veřejná sbírka Červená stužka), Handicap centrem srdce a dalšími organizacemi.
  • Sbírka pro Senegal - pomoc africkým dětem i dospělým formou veřejné sbírky pro nás již nepotřebných věcí, které v Africe udělají radost.
  • A další veřejně prospěšné aktivity přispívající k rozvoji komunity a mezinárodního porozumění.
  • Prezentace naší činnosti na gymnáziu a dalších institucích v Poděbradech a okolí.
  • Rozvoj přátelských vztahů a kontaktů našich členů formou různých setkání (např. sportovní, kulturní akce, výlety, apod.). Spolupráce s Rotary klubem Poděbrady a dalšími Rotaract kluby nejen u nás, ale i v zahraničí.
  • Účast na výměnných pobytech a dalších programech v zahraničí.
  • V neposlední řadě také vydáváme dvakrát ročně vlastní zpravodaj klubu, který šíříme prostřednictvím internetu a v tištěné podobě v závislosti na výši prostředků, minimálně však 500 výtisků.
Klubová vlajka
Klubová vlajka