RC Humenné - činovníci

Prezident

Jaroslav Sivý

Sekretář

Marián Lipa

Pokladník

Vladislav Tkáč

PR a správa webu

JUDr. František Svatuška