RC Trenčín Laugaricio - profil klubu

O klubu

RC Trenčín Laugarício vznikol v januári 2016 na základe iniciatívy šiestich zakladajúcich členov klubu. Naša činnosť sa zameriava predovšetkým na podporu detí z detského domova Lastovička v Trenčíne a Adamovských Kochanovciach a mentálne znevýhodnených klienotv Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce. Deti z DD Lastovička podporujeme v ich športových aktivitách, tvorivých a umeleckých záujmoch. Organizujeme spoločné výlety a návštevy zábavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Takisto sa snažíme pravidelnými návštevami a výletmi do blízkeho okolia priniesť radosť a nové podnety do života našich mentálne znevýhodnených kamarátov v DSS Adamovské Kochanovce. Z tejto tážby pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú sa zrodila myšlienka vytvoriť chránenú dieľňu Kaviareň a o niečo neskôr aj Baliareň Na Ceste. Ide o projekt, ktorým sme sa pokúsili vytvoriť podmienky pre zmysluplnú prácu pre ľudí s mentálnym znevýhodnením a poskytnúť im možnosť pracovať a žiť uprostred spoločnosti.