Tichý protest na podporu Ukrajiny

Správce projektu Hradec Králové
Trvání 2. 3. 2022 -

V Úterý 2.3.2022 jsme společně s @uhk_en a @pkffuhk uspořádali tichý protest na podporu Ukrajiny. Vyslechli jsme si příběhy ukrajinských studentů, zazpívali ukrajinské písně, drželi minutu ticha za oběti a vybírali dary. Jednalo se o jednu z mnoha iniciativ organizovaných Rotarakty po celé Evropě.