Úklid Biřičky

Správce projektu Hradec Králové
Trvání 1. 5. 2022 -

Ve spolupráci s Novou Akropolí Hradec Králové a Trash Heroes jsme pomáhali vyčistit okolí rybníku Biřička.