RC Liptovský Mikuláš - "Spoločne" - stretnutie RC a rodín s postihnutými deťmi (10. 8. 2024, 09:30 - 12:00)

Mimořádná adresa konání

CSS Eden Lipt. Hrádok

Program

"Spoločne" - stretnutie RC Lipt. Mikuláš a rodín s postihnutými deťmi z okresu Lipt. Mikuláš

- doobedné stretnutie členov RC Lipt. Mikuláš a ich rodinných príslušníkov s rodinami, ktoré majú postihnuté deti

- vzájomné sa poznávanie, diskusie

- volnočasové a športové aktivity pre zúčastnených

- občerstvenie, obed

Miesto: CSS Eden Lipt. Hrádok (telocvičňa a priľahlý dvor)

Spoluorganizátori: CSS Eden a Komunitná nadácia Liptov.