Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít

Kalendář akcí a novinek


⇐ zpět

PETS 2011 - Piešťany

Datum zahájení:
11. 02. 2011 - 16:00

PETS 2011 (President Elect Training Seminar) - workshop pro nové klubové činovníky se uskuteční ve dnech 11. a 12. února 2011 na Slovensku v Piešťanech (absolvování semináře je pro prezidenty a sekretáře klubů zvolené na období 2011/2012 nezbytnou podmínkou k výkonu jejich funkce). Frekventanti semináře se mohou zúčastnit 18. reprezentačního plesu RC Piešťany. Pro partnery/partnerky doprovázející účastníky workshopu je připraven pod názvem „Chuť Piešťan“ relaxační pobyt v pohodě piešťanských sirných pramenů a léčivých vod. Organizačně zajišťuje RC Piešťany. Všechny srdečně zve guvernér distriktu pro období 2011/2012 Tomáš Lang:

Vážení a milí rotariánski priatelia,

zanedlho vstupujeme do druhej polovice rotariánskeho roka. Pre mňa, ako zvoleného guvernéra pre rok nasledujúci, je poznačený zvýšenou intenzitou príprav a niektorými neopomenuteľnými povinnosťami ako príprava PETS a Dištriktného zhromaždenia, tvorba návrhu dištriktného týmu, návrhu rozpočtu Dištriktu pre rok 2011-2012 a opatreniami pre realizáciu dištriktných projektov, ktoré vzhľadom k svojej povahe a priebežnej dobe si vyžadujú náležitý predstih. Všetko toto konám v úzkej spolupráci s GD Martinom Timrom a s viacerými PDG, ktorým som vďačný za ich rady, stanoviská a nezištné odovzdávanie skúseností nadobudnutých počas ich rokov služby našej rotariánskej obci a jej ideálom. Najbližšou príležitosťou pre naše stretnutie bude PETS, ktorý organizačne zabezpečujú naši priatelia v Piešťanoch.

Program PETS – ako každoročne – je zameraný na ciele a spôsoby ich dosiahnutia v nasledujúcom rotariánskom roku 2011/2012. Je určený pre novo nastupujúcich vrcholných činovníkov klubov – prezidentov a sekretárov, pre ktorých je účasť povinná. Samozrejme, vítaná je účasť aj ďalších činovníkov a členov klubov, o čom rozhodujú so svojou nespochybniteľnou suverenitou samotné kluby. Preto Vás – budúcich prezidentov i sekretárov, ale aj ostatných rotariánov čo najsrdečnejšie pozývam do Piešťan a budem sa tešiť každej príležitosti podnetných rozhovorov a diskusií. Dôstojným zavŕšením nášho stretnutia a spoločného pobytu v Piešťanoch bude už tradične na vysokej spoločenskej úrovni organizovaný benefičný ples piešťanských rotariánov. Vyslovujem úprimnú nádej, že ako účastníci PETS využijete túto príležitosť na stretnutie s Vašimi priateľmi pre radosť a potešenie Vás i Vašich najbližších.

S priateľským pozdravom
Tomáš Lang
DGE 2011-2012

Bližší informace v pozvánce a přihlášce.Dokumenty

PETS 2011 pozvánka
PETS 2011 pozvánka
PETS 2011 přihláška
PETS 2011 přihláška