Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít

guvernér


Guvernér (DG – District Governor) je zákonný statutární zástupce distriktu, jeho vrcholný reprezentant, a současně představitel celého světového společenství ROTARY INTERNATIONAL v daném regionu. Je navrhován z řad aktivních rotariánů, kteří se již dříve osvědčili v práci poradního sboru nebo jako asistenti guvernéra (materiály k nominačnímu procesu jsou uloženy v neveřejné části této sekce). Volen je pro roční funkční období na Světovém kongresu RI delegáty přítomnými z většiny Rotary klubů světa.

Při plnění jeho úkolů mu napomáhá poradní výbor distriktu, regionální asistenti, stálý sekretář distriktu a členové tématicky zaměřených distriktních výborů a komisí. Jako základní oficiální nástroj pro komunikaci s členskou základnou, činovníky klubů a poradním sborem guvernéra mu slouží tzv. dopisy guvernéra, které vydává počátkem každého měsíce.


Ing. Zdeněk Michálek
Guvernér Distriktu pro rok 2018/2019
RC Ostrava