Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít

historie


1905 | Chicagský advokát Paul Harris svolává první schůzku Rotary na 23. února, zakládá se tak první Rotary klub Chicago.

1907  |  Rotary klub Chicago budu- je veřejné záchodky u městské radnice jako svou první rotariánskou službu obci.

1910-11 | Na prvním Kongresu Rotary je Paul Harris zvolen prvním prezidentem Národní asociace Rotary klubů.

1911-13 | Zakládají se kluby v Kanadě, Velké Británii a Irsku. Jméno organizace se mění na Mezinárodní společenství Rotary klubů.

1916 | Je založen klub na Kubě, první rotariánské zemi, v níž se nehovoří anglicky.

1917 | Prezident Arch Klumph navrhuje založení nadačního fondu, předchůdce dnešní Nadace Rotary.

1925 | Založen RC Praha, jako první klub v tehdejším Československu.

1927 | Založen první klub na Slovensku, RC Bratislava

1939 | V důsledku Mnichovské dohody zaniká Československo a s ním i 49 zde působících Rotary klubů.

1945 | Rotary poskytuje pomoc zemím postiženým 2. světovou válkou. Čtyřicet devět rotariánů pomáhá koncipovat Chartu Spojených národů.

1947 | Paul Harris umírá v Chicagu. Příspěvky rotariánů umožňují založení stipendijního programu.

1947-48 | V zahraničí studuje prvních 18 rotariánských studentů, předchůdců dnešních vyslaneckých stipendistů.

1962 | V Melbourne, Florida, USA byl založen první Interact klub. Vyhlášen program Celosvětové služby obci.

1965 | Začíná se s programy Účelových dotací a Výměny studijních skupin.

1968 | Založen první Rotaract klub v městě Charlotte, Severní Karolina, USA

1979 | Dotací Nadace Rotary s c lem očkovat proti dětské obrně šest milionů filipínských dětí se připravuje

1985 | Rotary vyhlašuje program PolioPlus a v jeho rámci kampaň pro získání 20 milionů US dolarů, určených k imunizaci všech dětí na celém svtě.

1987 | Do Rotary vstupují první ženy.

1988 | Díky kampani PolioPlus získává RI 247 mil. US dolarů.

1989 | Pád komunismu v zemích pod vlivem Sovětského svazu.

1990 | Rotary se vrací do Československa za podpory rakouského distriktu 1920. Václav Havel byl oceněn nejvyšším vyznamenání RI.

1994 | Západní polokoule je vyhlášena oblastí bez dětské obrny.

1999 | Zřizují se Střediska Rotary pro mezinárodní studium udržení míru a řešení konfliktů.

1999 | Pro ČR a SR je ustanoven nový Rotary distrikt 2240. Začíná vycházet časopis ROTARY GOOD NEWS.

2000 | Oblast západního Pacifiku je vyhlášena oblastí bez dětské obrny.

2002  |  Evropa je vyhlášena oblastí bez dětské obrny. Rotariáni vyhlašují druhou kampaň za vymýcení dětské obrny na celém světě, aby přispěli k naléhavě potřebě dalších finančních prostředků. Přispívají částkou přesahující 129 milionů US dolarů.

2005 | Kluby oslavují 100. výročí založení společenství Rotary.

2006 | Výskyt dětské obrny omezen na pouhé čtyři země: Afganistan, Indie, Nigérie a Pákistán.

2006 | Při distriktní konferenci v Českém Krumlově bylo poprvé uděleno vysoké distriktní vyznamenání – Cena T.J.Bati.

2007 | Nadace Rotary uděluje čestný odznak „Paul Harris Fellow“ již jeho milióntému nositeli.

2007-09 | Rotary získává od Gatesovy nadace 350 milionů dolarů jako pomoc na vymýcení dětské obrny.

2008 | Ve Vídni se koná konference prezidenta RI hodnotící pozitivně dvacetileté období obnovy Rotary v zemích střední a východní Evropy.

2009 | Internetový portál našeho distriktu 2240 dostal podobu univerzálního komunikačního nástroje.

2010 | Nadace Rotary vyhlašuje tříletý plán „Vize do budoucnosti“.