Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít

insignie


GENERAČNÍ POSELSTVÍ
Staroměstská radnice s okny sněmovního sálu
Staroměstská radnice pamatuje řadu návštěv rotariánů, ať už menšího významu, nebo i těch, kdy primátoři hlavního města Prahy přijímali k setkání a rozhovoru prezidenty Rotary International při návštěvách Prahy v rámci jejich evropských misí. Bylo tomu tak v předválečném i poválečném období, děje se tak i v současnosti. Poselství, vytesané latinsky do překladů novorenesančních oken sněmovního sálu pražské Staroměstské radnice, se na návrh jeho prvního guvernéra, Dobroslava Zemana, PDG (RC Plzeň) stalo trvalým mottem Rotary distriktu 2240.
DIGNITATIS MEMORES AD OPTIMA INTENTI
Ve volném překladu zní:
„Dávní představitelé hlavního města království českého, jsouce si vědomi svého důstojenství, hrdě se hlásí ke svému předsevzetí konat jen to nejlepší.“
Smyslem tohoto poselství se od roku 1999 trvale řídí i rotariáni a rotariánky v tom roce založeného Rotary distriktu 2240.

LOGO DISTRIKTU
logo distriktu

GUVERNÉRSKÝ ŘETĚZ - informaci připravujeme

STANDARTA DISTRIKTU
Standarta je formálním symbolem existence a suverenity Rotary distriktu doprovázejícím všechny jeho významné akce. Byla pořízena v roce 1999 při založení distriktu a poprvé použita při jeho inauguraci 26. června 1999 v Praze na Žofíně. Standartu vyrobila  společnost Velebný a Fam v Ústí nad Orlicí.
standarta distriktu

CENA T. J. BATI - informaci připravujeme