Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít

ICC


Mezistátní výbory – Inter-Country Committees (ICC)


V roce 1931 založili rotariáni z Francie a Německa malý výbor – skupinu, která měla za úkol propagovat a zlepšovat vztahy mezi občany těchto dvou sousedících států. Od té doby to byli zejména evropští rotariáni, kdo se dostali do popředí v organizování Mezistátních výborů – Inter-Country Committees (i u nás označovaných zkratkou ICC), které slouží povzbuzování přeshraničních kontaktů mezi rotariány a Rotary kluby.

Mezistátní výbory jsou v současnosti ustaveny v mnoha částech světa a propagují přátelství a spolupráci na projektech mezinárodní služby, pomáhají při výměně studentů a v dalších směrech připívají k lepšímu porozumění mezi národy. ICC také často sponzorují návštěvy rotariánů a jejich rodin z druhé strany státních hranic a zajišťují setkání a pořádají konference na mezistátní a meziměstské úrovni.

V některých případech vznikly mezistátní výbory spojující státy geograficky velmi vzdálené. Ty se snaží přispívat k porozumění a spolupráci mezi účastníky společných projektů a mezi partnerskými oblastmi světa.
Mezistátní výbory koordinují svoje aktivity s distriktními guvernéry ve státech, v nichž působí a v každém případě představují pro distrikty a kluby významnou poradenskou kapacitu.

Mezistátní výbory jsou doplňujícími nástroji pro Rotary kluby a rotariány, jejichž prostřednictvím lze plnit závazky vyplývající ze čtvrté cesty mezinárodního porozumění, dobré vůle a míru.

(V našem Distriktu 2240 působí ICC propojující kluby z Česka a Slovenska s kluby v Německu, Rakousku, Holandsku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajině, v USA a v Izraeli.)