Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít

Novinky


⇐ zpět

Dopis prezidenta RI - prosinec

01. 12. 2010 District 2240

Kovbojská logika

Pieseň „Kovbojská logika“ som si zvolil za svoju ústrednú melódiu z dvoch dôvodov. Tým prvým je skutočnosť, že ide o veselú skladbu dobre vystihujúcu vrúcnu a pozitívnu atmosféru na zasadnutiach Rotary klubov v rôznych častiach sveta. Druhým dôvodom je text, v ktorom sa ospevuje zdravý rozum a jednoduchý prístup k životu.

Pred päťdesiatimi rokmi som sa často stretával s odporúčaním, aby sme „v Rotary zachovali jednoduchosť“. Tento princíp sa  - žiaľ - v ostatných rokoch vytratil. Mojou snahou preto bude pripomínať rotariánom, že základná myšlienka rotariánskej služby je v podstate založená na jednoduchosti. Členovia klubu, popredné osobnosti tej ktorej komunity, sa v rámci klubových stretnutí postupne spoznávajú a vzájomne sa rešpektujú, nadväzujú pracovné kontakty a združujú sa do záujmových skupín. Keď v rámci komunity nastane potreba niečo riešiť, zvyčajne sú to práve členovia klubov – významní predstavitelia rôznych sektorov a odvetví, či ľudia disponujúci odbornými znalosťami, ktorí dokážu danú situáciu riešiť. A oni už vedia, ako veci riešiť.

Rovnaký princíp jednoduchosti možno aplikovať aj na servisné projekty klubov, projekty zamerané na odbornú spôsobilosť, či službu novým generáciám. Rotary kluby sa vyznačujú výbornou schopnosťou posúdiť jednotlivé potreby svojej komunity a určiť ich prioritu. Kluby disponujú tiež značnými skúsenosťami a zdrojmi nevyhnutnými na riešenie vzniknutých potrieb, stačí ak majú dobre informovaných a motivovaných členov. Komunikácia v rámci klubu je teda alfou a omegou – musí byť jednoduchá, zrozumiteľná a hlavne častá.

Jednoduchosť je v Rotary snáď najmarkantnejšia v medzinárodnej službe. Rotariáni si osvoja princíp, že ich kolegovia z iných klubov sú dôveryhodní ľudia. Na tento predpoklad sa spoliehajú pri spoznávaní rotariánov z iných krajín. Z nadviazaných kontaktov sa ľahko vyvinú trvácne rotariánske vzťahy a priateľstvá medzi ľuďmi z rôznych kútov sveta. Následná spolupráca medzi vzdialenými klubmi v medzinárodných projektoch je potom skutočne ohromujúca.

V piesni „Kovbojská logika“ sa hovorí, že kovboji majú jednoduché riešenie takmer na všetko. A takisto rotariáni! O tom je princíp Rotary, ktorého charakteristickými znakmi sú družnosť a služba. Spolu sa môžeme usilovať zmeniť svet k lepšiemu. Pričiňme sa teda o to, aby naše kluby boli Väčšie, Lepšie a Odvážnejšie. Takže priložme ruku k dielu! To je kovbojská  logika!

Ray Klinginsmith
prezident ROTARY INTERNATIONAL
preklad z anglického originálu:
Ivan Belan, PDG

Více o aktivitách prezidenta RI Raye Klinginsmitha naleznete ZDE