Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít

Novinky


⇐ zpět

Interact aj pre mladších členov

30. 11. 2010 District 2240

Interact otvorený aj pre mladších členov

Vedenie RI má záujem podporiť rast Interact klubov, preto sa rozhodlo znížiť vek spôsobilosti na členstvo v klube zo 14 na 12 rokov. V prípade, že príslušný Interact klub pôsobí na škole so žiakmi mladšími ako 12 alebo staršími ako 18 rokov, v súlade s novoprijatou stratégiou sa dokonca aj títo žiaci môžu stať členmi klubu. Vedenie stanovilo tieto priority programu:

- propagovať Interact prostredníctvom publikácií, videí, internetu a prezentácií na kluboch,
- šíriť informácie o Rotary medzi členmi Interact klubov prostredníctvom distribúcie materiálov Rotary International, napríklad časopisov The Rotarian a Rotary Leader,
- prideliť rotariánskych tútorov členom Interact klubov, pozývať členov Interact klubov na zasadnutia Rotary klubov, konzultovať s členmi Interact klubov vybrané celodištriktové projekty.

Legislatívna rada, ktorá v apríli zasadala v Chicagu, schválila opatrenia na vytvorenie stáleho výboru RI pre Interact a zriadenie piatej línie služieb. Služby novým generáciám, ako prejav uznania práce mladých dospelých podieľajúcich sa na dôležitých činnostiach.

Podľa predsedu Výboru RI pre Interact v roku 2009-10 Johna F. Birda, mladší členovia Interact klubov podporia budovanie novej línie služieb. „Rotary tak získa možnosť usmerňovať mladých ľudí už pri vstupe do dospelosti“.

Prevzaté z materiálov ústrednej redakcie RWMP / text: Ryan Hyland, preklad z anglického originálu: Ivan Belan, PDG