Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít

Novinky


⇐ zpět

První kroky k založení RC

05. 02. 2013 - RC Beroun

První kroky ke vzniku Rotary klubu se staly realitou

Beroun - Víte co je Rotary klub? Možná, že si někteří technicky založení čtenáři dají název do souvislosti se svými školními léty a rozpomenou se na základy mechaniky. Musím jim dát za částečně za pravdu, protože princip rotování je v klubu uplatňován. Rotary klub byl založen v roce 1905 v Chicagu Paulem Harrisem, který se v té době sešel se svými třemi přáteli. Schůzky byly naplánovány jednou týdně, ale vždy se konaly v jiné kanceláři – tedy rotovaly. Od založení  se klub rozrostl na 1.2 milionů členů, kteří jsou organizováni ve 30-ti tisících sdruženích na celém světě.

Co je smyslem Rotary klubu?

V prvé řadě se jedná o nepolitickou občanskou organizaci jejíž  mottem je „Service above self“, což můžeme volně přeložit jako „Služba bez ohledu na sebe“. Aktivity jsou směřovány do humanitární oblasti, na veřejnou službu potřebným. K další náplni patří realizování osvětových přednášek a diskusí na různá témata. Hlavní myšlenkou je apolitické a pozitivní ovlivňování celkového dění v regionu ve kterém působí.

První schůze byla neformální

V podvečer 5. února se konala v hotelu Na ostrově první schůzka příznivců rotariánské myšlenky. Vlivem probíhající chřipkové epidemie řady zájemců sice trochu prořídly, nicméně setkání proběhlo v přátelském ovzduší. První vystoupil hlavní organizátor Viktor Korček, člen pražského Rotary klubu. Bylo to právě pražské sdružení, které nabídlo zájemcům zřízení berounské pobočky. Přítomným představil hlavní myšlenky sdružení a zmínil názorné příklady pomoci potřebným. Společně s Karolem Čejkou uvedli, že jedním z prvních úkolů bude sestavení programu, kde budou vymezeny priority, co lze ve městě vylepšit. Velkou výhodou je zmíněná nestrannost, která může napomoci při jednání napříč místním politickým spektrem. Radek Sochr zmínil své osobní zkušenosti s Rotaract klubem ve spřáteleném Goslaru.

Praxe potvrdila, že Rotary kluby příspívají svým působením ke zkvalitnění života v regionu. Pomáhají tam, kde je potřeba. Myslím, že k citátu posledního prezidenta Rotary international Kalyana Banerjee „Silou ducha humanity obejměte lidstvo“ není třeba dalšího kometáře…

Karel Huml