Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít

Novinky


⇐ zpět

Stromy přátelství

14. 10. 2010 District 2240

Historické okamžiky: Stromy přátelství
Text: Susan Hanf

VIDEO

Zvyk rotariánů vysazovat stromy ve jménu přátelství a veřejně prospěšných aktivit se datuje od počátku 20. století. Tyto stromy, které lze nalézt po celém světě, trvale připomínají ideály Rotary.

Paul Harris cestoval jako emeritní prezident RI během dvacátých a třicátých let minulého století velmi často po velké části světa, často doprovázený manželkou Jean. Během těchto cest se účastnili výsadby těchto stromů, symbolů dobré vůle a přátelství.

Na podzim roku 1932 Harris uskutečnil pětitýdenní turné po evropských Rotary klubech a při této příležitosti také vysadil několik stromů přátelství.

"Do evropské půdy jsem zasadil můj první strom přátelství ve středu dopoledne,“ dával zprávu Paul Harris svým přátelům. „Považoval jsem za zvláště vhodné, aby k takové události došlo v Německu, v jeho metropoli Berlíně. Pro výsadbu byl vybrán sportovní areál, který dříve sloužil vojenským účelům. Této události se účastnilo velké množství osobností veřejného života včetně místních rotariánů."

Během této cesty vysadil Harris své stromy přátelství také v Tallinnu (Estonsko) a Göteborgu (Švédsko).

Výsadba stromů přátelství se brzy stala charakteristickým znakem většiny jeho dalších cest po Austrálii, Brazílii, Estonsku, Japonsku, Mexiku či Novém Zélandu. Harris na ně vzpomínal:"Ve spolupráci s rotariány a představiteli místních samospráv jsem zasadil stromy přátelství v parcích a na dětských hřištích na pěti kontinentech světa, a dokonce i na některých velkých ostrovech světových moří. Naše stromy se zde staly symboly mezinárodního porozumění a dobré vůle. "

Ostatní prezidenti RI pak následovali tuto Harrisovu tradici. Příkladem mohou být cesty Sydney W. Pascalla v letech 1931-32.

Ne všechny stromy byly zasazeny mimo Spojené státy. Harris často vybízel ty, kteří ho přijeli navštívit do jeho domova, Comely Bank, aby i zde zasadili strom. Tomuto místu se proto říká „Zahrada přátelství“.

I v současné době rotariáni pokračují v této skvělé tradici. Zasazují na různých místech stromy, aby trvale symbolizovali přetrvávající přátelství, zkrášlili parky a přispěli k zelenějšímu světu.