Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít

Novinky


⇐ zpět

VÝZVA GUVERNÉRA - JAPONSKO

18. 03. 2011 District 2240

10. DUBNA ODESÍLÁME FINANČNÍ POMOC DISTRIKTU 2530

Výzva guvernéra Distriktu 2240.

PODPOŘTE OBYVATELE JAPONSKA

Milí rotariáni a rotariánky, moji přátelé,

obracím se na Vás, bohužel v krátké době již podruhé, v souvislosti s přírodní katastrofou. Ta, která v uplynulých dnech postihla obyvatele Japonska, mezi nimiž jsou naši rotariánští nebo i osobní přátelé, má tentokrát nedozírný rozsah a následky. Zemětřesení provázené vlnou tsunami a spojené s poškozením jaderných reaktorů v elektrárnách, které dokázalo přesunout o téměř dva a půl metru šedesát procent celého území Japonska včetně takových měst jako jsou Tokio, Jokohama, Kjóto, Ósaka, Kóbe, Hirošima, Sendai a Nagoja nemá obdoby! Zatím nevíme, jak se projeví v globálním rozměru posunutí zemské osy, byť by bylo sebemenší. S jistotou však víme, že všechny tyto události přinesly ztráty na životech, utrpení lidí a bezesporu se odrazí ve všech oblastech japonské společnosti, možná i celé lidské populace.

V Japonsku je celkem 33 Rotary distriktů. Na postižených územích se nachází osm z nich. Pro soustředění pomoci do jednoho z nich jsem vybral ten, který se nachází v nejvíce postižené oblasti, v oblasti Fukushima South, Rotary distrikt 2530, jehož gevernérem je, jak stále doufám, pan Hiroji Ohashi, s nímž se snažím navázat osobní kontakt. Jsem si vědom toho, že naše finanční pomoc, ať bude jakkoli velká, nebude z hlediska hmotné podpory významná. Věřím však, že o to vyšší bude její hodnota morální. Věřím, že ty, kterým bude na konci řetězu poskytnuta, dokáže povzbudit a pomoci jim přežít a najít si novou cestu k životu.

Proto Vás jako guvernér distriktu vyzývám a jako člověk prosím, poskytněte svůj finanční příspěvek na podporu trpících po zemětřesení v Japonsku.

Pro zasílání finančních prostředků použijte stejné účty distriktu, na něž se platí členské příspěvky, to znamená:

kluby v ČR na účet č.: 184773148/0300
kluby v SR na účet č.: 4001175230/7500

variabilní symbol: RI číslo klubu
specifický symbol: 032011
do textové zprávy: jméno klubu - Japonsko.

Kdo rychle dává, dvakrát dává!

Děkuji Vám za projev naší rotariánské solidarity!

Váš

Martin Timr
guvernér distriktu RI D2240