Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít

O Rotary


Rotary International, nejstarší servisní klubová organizace na světě, čítá více než 33 000 Rotary klubů působících ve více než 200 zemí a geografických oblastí. Jeji členové tvoří celosvětovou síť podnikatelských a odborných vůdčích osobností – mužů i žen, kteří dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch služby druhému, a to jak v rámci vlastní obce, tak i v mezinárodním měřítku.

V rotariánském mottu SERVICE ABOVE SELF (služba druhému před vlastním zájmem) je vyjádřen humanitární duch společenství, čítajícího více než 1,2 milionu členů. Pro Rotary je na celém světě charakteristické přátelství mezi jeho členy a významné projekty služby a pomoci, realizované nejen v rámci obce, ale i v celosvětovém měřítku. 

Struktura Rotary

Společenství Rotary International se opírá o své základní jednotky – Rotary kluby, které realizují své projekty a pomocí potřebným. Vyšší organizační struktury – distrikty a ústředí RI, jim v jejich aktivitách zaměřených na potřeby ať přímo v místě či v zahraničí napomáhají.

KLUBY

Rotariáni jsou členy Rotary klubů, které jsou součástí celosvětového společenství Rotary International (RI). Každý klub si každoročně volí své představitele a v rámci ústavy a stanov Rotary se těší značné autonomii.

DISTRIKTY

Kluby jsou seskupeny do 530 rotariánských distriktů, z nichž každý je řízen guvernérem jakožto jediným představitelem RI v distriktu. Vedení distriktu včetně asistentů guvernéra a různých výborů řídí kluby a napomáhá jim v jejich činnostech.

SPRÁVNÍ RADA RI

Devatenáctičlenná správní rada ředitelů RI, jejímiž členy jsou i současný a budoucí prezident RI, se schází každého čtvrt roku, aby stanovila zásadní politiku Rotary. Je již tradicí, že si každoročně nově volený prezident RI zvolí pro své funkční období své motto a cíle svých aktivit.

SEKRETARIÁT RI

Ústředí RI má své sídlo v Evanstonu na předměstí Chicaga, Illinois, USA. Sedm oblastních mezinárodních centrál Rotary sídlí v Argentině, Austrálii, Brazílii, Indii, Japonsku, v Koreji a ve Švýcarsku. Centrála RI pro Velkou Británii a Irsko (RIBI) se sídlem v Anglii slouží klubům a distriktům v této oblasti. Výkonným činovníkem ústředí RI je generální tajemník RI, který stojí v čele správního aparátu čítajícího 740 osob a sloužícího rotariánům na celém světě.

Zájímavosti o Rotary: - „VĚDĚLI JSTE, ŽE…

  • Velvyslanecká stipendia poskytovaná Nadací Rotary představují v celosvětovém měřítku nejrozsáhlejší stipendijní program, financovaný ze soukromých zdrojů?
  • Nadace Rotary přispěla od roku 1947 na financování programů a dalších aktivit částkou přesahující 2,3 miliardy dolarů?
  • Rotariáni založili řadu organizací s humanitárním posláním, mezi něž patří programy známé pod jmény ShelterBox, HungerPlus, nebo Gift of Life?
  • Podáváním vitaminu A dětem v rámci Národních imunizačních dnů proti dětské obrně odvrátili rotariáni od roku 1998 smrt asi 1,5 milionu dětí? To je totiž ono „plus“ v programu, nazvaném „PolioPlus“.
  • Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?

 

Hlavní principy Rotary

Po celou dobu historie Rotary se uplatňuje několik základních principů, jimiž se rotariáni řídí při dosahování ideálu služby a pomoci za respektování vysokých etických norem.

Cílem Rotary, poprvé formulovaným v roce 1910 a rozvíjeným po další léta, během nichž se poslání Rotary rozšiřovalo, je rozvíjet ideál služby jako základny cenné iniciativy, obzvláště pak podporovat a pěstovat:

  1. Rozvoj vědomostí o tom, kde lze službu a pomoc poskytnout.
  2. Dodržování vysokých etických zásad v podnikání a ve všech profesích, respektování významu všech užitečných zaměstnání a vyzvednutí profese každého rotariána jako vhodné příležitosti poskytnout službu a pomoc celé společnosti
  3. Rozvíjení ideálu služby a pomoci v osobním životě, v povolání i v zapojení každého člena klubu do života obce.
  4. Dobrou vůli, směřující k mezinárodnímu porozumění a míru prostřednictvím všech, které spojuje ideál ochoty ke vzájemné pomoci a službě.

 

INFORMACE V ANGLIČTINĚ NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH ROTARY INTERNATIONAL NAJDTE ZDE.

Fotogalerie