Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít
Zdraví matek a dětí | Základní vzdělání a gramotnost | Voda a hygiena | Prevence a léčba onemocnění | Mír a prevence/řešení konfliktů | Ekonomický a komunitní rozvoj
⇐ zpět

KDO ČTE, VIDÍ VÍC

Datum zahájení: 02. 04. 2007
Datum dokončení: 31. 12. 2009
Organizátor: RC Praha City

Hodiny: 0
Přínos: 581 891 Kč / 23 009 EUR


Kdo čte vidí víc!

Vybavení digitální knihovny pro nevidomé a slabozraké při SONS

Iniciativa tří distriktů (D2240, D1120 a D1660)

 

V letech 2007-2009 byl po předchozí několikaleté přípravě realizován s podporou Nadace Rotary grant  č. MG#60104 organizovaný RC Praha City a finančně podporovaný Nadací Rotary, RI distriktem 2240 a RC Praha Staré Město, RI distriktem 1120 (Anglie) a tamními RC Strood a RC Eastbourne Sovereign, RI  distriktem 1660 (Francie) a tamním RC Drôme des Collines.

 

Cílem projektu bylo podpořit rozvoj technického a programového vybavení Digitální knihovny Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS). Konkrétně bylo pro SONS za prostředky poskytnuté uvedenými dárci Rotary a za technické i finanční podpory RC Praha City zakoupen počítač Power Mac v hodnotě 62 590 Kč, počítač PC for XP s monitorem za 69 232 Kč, knižní scanner Macron v hodnotě 115 453 Kč, porgamové vybavení QuarkXpress pro urychlení práce s informacemi pro slabozraké osoby v hodnotě 21 591 Kč, speciální internetový portal pro slabozraké a nevidomé osoby od fy. THINLine intrractive v hodnotě 132 295 Kč. Navíc byla zajištěna propagace projektu a digitální knihovny v hodnotě 32 000 Kč. Celkem bylo tak ve prospěch SONS investováno 537 779 Kč, ekvivalent USD 23 693 resp. EUR 20 864 v přepočtu k 1. 7. 2009.

 

V roce 2009 byl objem prostředků pro SONS na doplnění Digitální knihpvny dále nad rámec grantu č. MG#60104 navýšen o příspěvek RC Strood z RI Distriktu 1120 (GBP 1000) a RC Taverny-Bauchamp z RI distriktu 1660 (GBP 500), t.j. o částku 44 112 Kč, určenou na doplnění programového vybavení SONS.

 

 

Zapojení členové

Datum Příspěvek Hodiny
Celkem 0 Kč h

⇐ zpět

Fotogalerie


Práce se scanerem
Práce se scanerem
Práce se scanerem
Práce se scanerem
Šek
Šek
Předávání šeku v SONS
Předávání šeku v SONS
Předávání šeku
Předávání šeku