Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít
Zdraví matek a dětí | Základní vzdělání a gramotnost | Voda a hygiena | Prevence a léčba onemocnění | Mír a prevence/řešení konfliktů | Ekonomický a komunitní rozvoj
⇐ zpět

Konference ETIKA

Datum zahájení: 05. 12. 2012
Datum dokončení: 05. 12. 2012

Hodiny: 0
Přínos: 0 Kč / 0 EUR

Zorganizoval RC Ostrava společně s HM PARTNERS cílem přispět k porozumění současných problémů a inspirovat k činům.


Etika v podnikání a ve společnosti 2012
aneb Etika, jako předpoklad udržitelného rozvoje.
Poslání konference je přispět k hlubšímu porozumění současné situaci ve společnosti a inspirovat se ke konkrétním činům vedoucím ke zlepšování kultury života a podnikání v České i Slovenské republice.
Impulsem pro uspořádání konference byla jednak výzva CSR Europe k budování ENTERPRISE 2020 – dlouhodobě udržitelného podniku, založeného na širokém partnerství při transparentním podnikání, ale především požadavky řady podnikatelů a členů Rotary klubů volající po konkrétních akcích zlepšujících současnou situaci.
Konference je reakcí na tyto požadavky a navazuje na úspěšné konference připravené Rotary distriktem 2240 v letech 2005 a 2009.
Nyní je akce připravována ve spolupráci s Rotary kluby v Ostravě, Frýdku Místku a ve Zlíně, s organizační podporou společnosti HM PARTNERS s.r.o.
Výtěžek konference bude věnován na rozvoj etické výchovy a realizaci projektu na vymýcení dětské obrny Polio Plus.
Konference se koná dne 5.12.2012
na zámku v Kuníně u Nového Jičína, Česká republika,
jako součást oslav 250. výročí narození hraběnky Marie Walburgy, která již v 18. století ve svém výchovném ústavu v zámku Kunín vyučovala etice.
Vystoupení proběhnou v rámci 4 základních bloků:
1. Člověk a jeho etický potenciál
2. Podnikání a jeho vliv na etiku společnosti
3. Stát a jeho role v rozvoji transparentního podnikání
4. Cesty k udržitelnému rozvoji
Program konference
Cíle konference:
o Ukázat, že etika je aktuálním a komplexním tématem a že její uplatňování přispívá ke zlepšování kultury života i podnikání a tím napomáhá trvale udržitelnému rozvoji
o Přispět k rozvoji etického podnikání v ČR i ve světě v době ekonomické nestability
o Prodiskutovat hlavní problémy spojené s uplatňováním etického chování a nastínit možnosti jejich řešení v kontextu udržitelného rozvoje
o Ukázat dobré a fungující příklady toho, že se etické chování dlouhodobě vyplácí
o Přispět k seznámení veřejnosti s Rotary a jeho aktivitami v rozvoji profesní etiky
o Poukázat na možnosti Rotary a Etického fóra ČR při šíření myšlenek etického podnikání
o Získat prostředky pro rozvoj vzdělávání v oblasti etiky a na podporu projektu Polio Plus
Záštitu nad konferencí převzali:
o PaeDr. Alena Gajdůšková - místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
o Ing. Bc. Alexandr Turkovič – guvernér distriktu 2240, Česká a Slovenská Republika
o Past guvernéři distriktu 2240- Ing. Tomáš Lang, PhD a Ing. František Ryneš

Program a řečníci :
o Prezence (8:00 – 8:45)
o Zahájení, přivítání hostů a jejich zdravice (9:00 – 9:15)
o Odkaz hraběnky Marie Walburgy (9:15 – 9:30)
PhDr. Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín
1. Tematický blok - Člověk a jeho etický potenciál
o Hledáme kořeny etiky - Křesťanství a jeho vliv na vývoj společnosti (9:30 – 9:50)
ThDr. Josef Hromádka - Rotary Club Ostrava
o Vývojová psychologie a etika (9:50 – 10:10)
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., přední český vývojový psycholog
o Etika ve školách aneb Začínejme u mladé generace (10:10 – 10:30)
Mgr. Milada Kaďůrková, prosfesorka VOŠ Havířov
o Přestávka na kávu a občerstvení (10:30 – 11:00)
2. Tematický blok – Podnikání a jeho vliv na etiku společnosti
o Sociální kapitál a důvěra (11:00 - 11:20)
Profesor, PhDr. Jan Keller, CSc. – Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
o Etika v evropském automobilovém průmyslu (11:20 – 11:40)
Dr. Ing. Vratislav Kulhánek, ředitel společnosti Industrial Advisors s.r.o.
o Celospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku (11:40 – 12:00)
Ing. Libor Láznička, Ph.D., generální ředitel Barum Continental spol.s r.o.
o Etika ve výrobě železa a oceli (12:00 – 12:20)
Doc.Ing. Jiří Cienciala CSc., člen dozorčí rady TŽ a.s. a rektor Vysoké školy podnikání, Ostrava
o Přestávka na oběd (12:30 – 14:00)
3. Tematický blok - Stát a jeho role v rozvoji transparentního podnikání
o Tradice versus moralizace - utváření etického prostředí státu (14:20 – 14:40)
Mgr. Magdaléna Vášáryová – poslankyně Národní rady SR, národní umělkyně
o Transparentné mesto – konkrétní příspěvek k rozvoji etikyí (14:40 – 15:00)
Mgr. Jozef Petráš - Senior Project Manager, mesto Martin, SR
o Na aktuální téma  Podnikatelské aktivity v bojhi s korupcí (15:00 – 15:20)
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen představenstva AGROFERT HOLDING a.s.
o Přestávka na kávu a občerstvení (15:20 – 15:40)
4. Tematický blok – Cesty k udržitelnému rozvoji
o Etické fórum ČR a jeho konkrétní aktivity (16:00 – 16:20)
Ing. Milan Lášek, CSc. – předseda Etického fóra
o Junák – Svaz skautů a skautek ČR a jeho příspěvek k rozvoji Etiky (15:40 – 16:00)
Ing. Josef Výprachtický, starosta Junáka ČR
o Role Rotary v rozvoji etiky (16:20 – 16:40)
ThMgr. Milan Klapetek, člen RC Brno City, odborný asistent VUT Brno
Ing. Tomáš Lang Ph.D. - pastguvernér D 2240 ČR a SR
o Shrnutí a závěry konference (16:40 – 17:00)
Doprovodný program:
Pro zájemce večerní prohlídka zámku s výkladem
Společná večeře pořádajících Rotary klubů a hostů (18:00-20:00)
Představení aktivit Rotary, Junáka – svazu skautů a skautek ČR, Etického Fóra ČR a Fóra Vědomého Businessu.
Asociace finanční a občanské gramotnosti, o. s., Etického Fóra ČR
Člověka v tísni a Shalom for Uganda.


Některé přednášky a projevy, a také fotografie z konference, která proběhla v roce 2009 připomínáme na této stránce níže.
Jak o konferenci v roce 2009 referovala Česká televize shlédněte v archivu ČT .

Zapojení členové

Datum Příspěvek Hodiny
Celkem 0 Kč h

⇐ zpět

Dokumenty


Etika2009-Proč se zabývat etikou-ThDr.Hromádka
Etika2009-Proč se zabývat etikou-ThDr.Hromádka
Etika2009-Projev,pí.S.Batová
Etika2009-Projev,pí.S.Batová
Etika2009-Etika podnikani podle Tomase Bati-JUDr.K
Etika2009-Etika podnikani podle Tomase Bati-JUDr.K
Etika2009-Transparency international a etika v pod
Etika2009-Transparency international a etika v pod
Etika2009-Etika v reálném podnikatelském prostředí
Etika2009-Etika v reálném podnikatelském prostředí
Etika2009-Etika a společenská odpovědnost firem, D
Etika2009-Etika a společenská odpovědnost firem, D
Etika2009-Korejský přístup k Etice v podnikání, Ph
Etika2009-Korejský přístup k Etice v podnikání, Ph
Etika2009-Psychika člověka-z čeho vycházejí základ
Etika2009-Psychika člověka-z čeho vycházejí základ
Etika2009-Lze Evropské peníze rozdělovat fér?,ing.
Etika2009-Lze Evropské peníze rozdělovat fér?,ing.
Etika2009-16 Etika pomoci,Mrkvička
Etika2009-16 Etika pomoci,Mrkvička
Tisková zpráva o konferenci Etika 2009
Tisková zpráva o konferenci Etika 2009
_Etika2012-J.Hormádka: Hledáme kořeny etiky
_Etika2012-J.Hormádka: Hledáme kořeny etiky
_Etika2012-Láznička: Odpovědnost v praxi...
_Etika2012-Láznička: Odpovědnost v praxi...
_Etika2012-M.Lášek: Aktivity Etického fóra ČR
_Etika2012-M.Lášek: Aktivity Etického fóra ČR
_Etika2012-V.Kulhánek: Etika v evr.aut.průmyslu
_Etika2012-V.Kulhánek: Etika v evr.aut.průmyslu
_Etika2012-M.Kaďůrková: Etika ve školách...
_Etika2012-M.Kaďůrková: Etika ve školách...
_Etika2012-Kai Peters: GlobalLeader of Tomorrow...
_Etika2012-Kai Peters: GlobalLeader of Tomorrow...
_Etika2012-Výprachtický:JUNÁK a jeho příspěv
_Etika2012-Výprachtický:JUNÁK a jeho příspěv
_Etika2012-J.Ciencala:Kvalita prověřená časem
_Etika2012-J.Ciencala:Kvalita prověřená časem
_Etika2012-Petráš: Transparent Town
_Etika2012-Petráš: Transparent Town
_Etika2012-Faltýnek: Protikorupční opatř. AGF
_Etika2012-Faltýnek: Protikorupční opatř. AGF
_Etika2012-Keller: Soc.kapitál a důvěra
_Etika2012-Keller: Soc.kapitál a důvěra
_Etika2012-Vášáryová: Tradície alebo ...
_Etika2012-Vášáryová: Tradície alebo ...
_Etika2012-Lang: Úloha Rotary...
_Etika2012-Lang: Úloha Rotary...
_Etika2012-Smékal: Vývojová psychologie
_Etika2012-Smékal: Vývojová psychologie
_Etika2012-Zezulčík: Odkaz hraběnky Walburgy
_Etika2012-Zezulčík: Odkaz hraběnky Walburgy
_Etika2012-Partneřo konference
_Etika2012-Partneřo konference

Fotogalerie


Etika2009-sál
Etika2009-sál
Etika2009-S.Baťová
Etika2009-S.Baťová
Etika2009-Dr. Hromádka
Etika2009-Dr. Hromádka
Etika2009-P.Pithart
Etika2009-P.Pithart
Etika2009-J.Cienciala
Etika2009-J.Cienciala
Etika2009-T.Sedláček, P.Pithart, A.Putnová, J.Radkovský.
Etika2009-T.Sedláček, P.Pithart, A.Putnová, J.Radkovský.
Etika2009-Prof.Říčan
Etika2009-Prof.Říčan
Etika2009-F.Ryneš
Etika2009-F.Ryneš
Etika2009-EdgarWille
Etika2009-EdgarWille
Etika2009-A.Putnová
Etika2009-A.Putnová
Etika2009-J.Poláková,T.Lang
Etika2009-J.Poláková,T.Lang
Etika2009-L. Ženatý
Etika2009-L. Ženatý
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012
Etika2012-Partneři
Etika2012-Partneři