Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít
Zdraví matek a dětí | Základní vzdělání a gramotnost | Voda a hygiena | Prevence a léčba onemocnění | Mír a prevence/řešení konfliktů | Ekonomický a komunitní rozvoj
⇐ zpět

Matching Grant v Špeciálnej základnej škole

Datum zahájení: 03. 08. 2009
Datum dokončení: 23. 04. 2010
Organizátor: RC Martin

Hodiny: 0
Přínos: 379 729 Kč / 15 015 EUR

Martinskí rotariáni spolu s nemeckými partnermi vybudovali päť špeciálnych učební pre deti trpiace autizmom.


Špeciálna Základná Škola v Martine vzdeláva deti s mentálnym postihnutím vo veku od 6 do 16 rokov. V priemere ročne ju navštevuje cca 150 žiakov. Vzdelávanie je diferencované podľa stupňa postihnutia. Nakoľko zdroje zo štátneho rozpočtu nepostačujú na modernizáciu a obnovu potrebných didaktických pomôcok, pomohla dlhoročná spolupráca s ROTARY klubom  Martin a ich partnerským klubom St. Goarshasen Loreley Nemecko. Spoločným úsilím bol vypracovaný, finančne ROTARY zabezpečený a zrealizovaný projekt „Modernizácia učební, zariadenia a didaktických pomôcok“, ktorý bol odovzdaný do užívania v roku 2010. Bolo vytvorené prostredie, ktoré plne zohľadnilo špecifické potreby postihnutých detí

 Koncom apríla 2010 členovia RC Martin a ich rotariánski priatelia s partnerského nemeckého klubu St. Goarshausen- Loreley, District 1860 odovzdali v  Špeciálnej základnej škole  v Martine výsledok spoločného projektu podporeného z Rotary Foundation formou  Matching Grantu - päť učební a množstvo učebných pomôcok pre autistické detí .

    Nápad na realizáciu tohto MG-projektu vznikol pri jednej z návštev patronátnej školy spolu z rotariánmi partnerského klubu St. Goarshausen-Loreley. Riaditeľ školy - rotarián Peter Filip - pri tejto návšteve podrobne vysvetlil organizáciu, formy a metódy edukácie žiakov s autizmom, ktoré sú veľmi špecifické a vyžadujú účelové zariadenie, didaktické pomôcky, prístroje a materiály, ktoré preukázateľne ovplyvňujú výsledky špeciálno-pedagogického pôsobenia.. Všetkým bolo hneď jasné, že jestvujúce podmienky pre vyučovací proces týchto detí sú nevyhovujúce a detí potrebujú nielen vhodné školské zariadenie, ale aj didaktické pomôcky.

Do tohto MG-projektu neprispeli len samotné kluby, ale aj obidva ich dištrikty t.j. District 2240 a District 1860, za čo im patrí veľká vďaka nielen od rotariánov z Martina, ale aj predovšetkým od samotných detí a ich pedagogických pracovníkov. Celková hodnota projektu dosiahla 15.015 €.

 

    Rotariáni z Martina sú veľmi radi, že sa im v krátkom čase podarilo zrealizovať ďalší projekt, ktorý pomôže práve tým, ktorí to najviac potrebujú.

 

Zapojení členové

Datum Příspěvek Hodiny
Celkem 0 Kč h

⇐ zpět

Fotogalerie


Pomôcky pre deti zo Špeciálnej školy.
Pomôcky pre deti zo Špeciálnej školy.
Slávnostné prestrihnutie pásky.
Slávnostné prestrihnutie pásky.
Plagát
Plagát