Loading
Zavřít
Zdraví matek a dětí | Základní vzdělání a gramotnost | Voda a hygiena | Prevence a léčba onemocnění | Mír a prevence/řešení konfliktů | Ekonomický a komunitní rozvoj
⇐ zpět

NÁKUP svahové sekačky Reform p

Datum zahájení: 01. 01. 2001
Datum dokončení: 21. 07. 2001

Hodiny: 0
Přínos: 0 Kč / 0 EUR


Sdružení Neratov  Základní informace:    Sdružení Neratov vzniklo jako dobrovolné společenství lidí, kteří se chtějí podílet na obnovení poutního místa smíření v Neratově tím, že přispějí k výstavbě, vybavení a provozování sociálních, charitativních, event. zdravotnických zařízení, která budou sloužit potřebným lidem. Sdružení je nezávislé, nepolitické a nestátní a působí v osadě Neratov v Orlických horách. Je garantem pěstounské péče, obnovy poutního místa a rozvoje obce. Sdružení Neratov bylo založeno 11. září 1992.  Hlavním cílem sdružení je vytvářet rodinné zázemí jednak pro handicapované děti a jednak azyl pro dospělé, kteří po zapojení do běžného života vyžadují zvláštní péči. Hlavní činností sdružení proto je : - pomoc lidem v nouzi, která je zaměřená především na opuštěné nebo fyzicky či mentálně postižené děti  - rekreační pobyty pro skupiny postižených dětí v objektech a prostorách sdružení -  vybudování farmy a chráněných dílen jako pracovní příležitosti pro stálé obyvatele a pracovní terapie pro postižené - budování zázemí pro rodiny ochotné žít s postiženými lidmi v souladu s uvedenými cíly - výstavbou rodinných domků nebo adaptací stávajících budov - vytvoření různorodých činností a prací tak, aby postižení mohli v nestálosti povahy přecházet na jiná pracovní místa a tím čelit případným depresím či útěkům  -  obnovení života pohraniční obce, regionu a navázání spolupráce s polskými sousedy při vytváření euroregionu  Sdružení chová v dosud spíše provizorních podmínkách hospodářská zvířata a drůbež, jež poskytují kromě svých produktů žádanou pracovní terapii. Na ploše cca 30 ha, která je z větší části pronajatá od státu, se pro potřebu farmy sklízí seno. Handicapovaní občané jsou dále začleňováni do činností při opravách objektů, opravách a údržbě zemědělských strojů a automobilů, péče o hospodářská zvířata, sklizně sena, práci v domácnostech (vaření, úklid, nákupy, péče o malé děti, příprava stolování apod.), do práce v lese při přípravě topiva. Dále jsou zapojováni do úklidu a výzdoby veřejných prostor v osadě. Snahou je především individuální přístup ke každému jednotlivci a snaha pomoci mu najít jeho místo ve společenství a ve společnosti.    Sdružení dosud získalo 3 objekty, 2 z nich za pomoci sociálního odboru Okresního úřadu, jeden za pomoci Diecézní charity. Tyto objekty si vyžadují kompletní rekonstrukci, avšak tento záměr nebylo možné z finančních důvodů dokončit. Dále je využívána místní fara, která slouží nejen k ubytování, ale zejména jako společná kuchyně a jídelna.  Výsledky Sdružení od roku 1992 lze charakterizovat následujícími čísly: v komunitě žije trvale 40 osob, krátkodobě, ale pravidelně přijíždí 10 osob ze 16 dětí žijících ve Sdružení je trvale 6 v pěstounské péči _ v opatrovnické péči jsou 2 dospělí s mentálním postižením. individuální péči Sdružení poskytuje dalším 13 dospělým Sdružení poskytlo od r. 1992 domov a pomoc dalším 70 lidem, kteří již ze společenství postupně odešli V červenci 2001 RC Trutnov přispěl částkou 310.950 Kč na nákup svahové sekačky Reform. Tato částka byla získána RC Trutnov od společnosti Guseppe, a.s. a od RC Jena z Německa.

Zapojení členové

Datum Příspěvek Hodiny
Celkem 0 Kč h

⇐ zpět

Fotogalerie


Svahová sekačka Reform
Svahová sekačka Reform
Neratovský kostel před rekonstrukcí
Neratovský kostel před rekonstrukcí
Svahová sekačka Reform
Svahová sekačka Reform
Kostel v Neratově po rekonstrrukci
Kostel v Neratově po rekonstrrukci
Interiér kostela v Neratově
Interiér kostela v Neratově