Loading
Zavřít
Zdraví matek a dětí | Základní vzdělání a gramotnost | Voda a hygiena | Prevence a léčba onemocnění | Mír a prevence/řešení konfliktů | Ekonomický a komunitní rozvoj
⇐ zpět

oddychová zóna - 2. etapa

Datum zahájení: 01. 10. 2015
Datum dokončení: 30. 03. 2016
Organizátor: RC Rožňava

Hodiny: 150
Přínos: 88 515 Kč / 3 500 EUR

výstavba javiska s hľadiskom


projekt bol zameraný na výstavbu vonkajšieho javiska s hľadiskom, ktoré budú využívať deti predškolského a školského veku a atktiež stredoškolská mládež. Cieľom projektu je využitie získaných vedomostí, zručností a pohybových schopností nadobudnutých v Centre voľného času, v Základnej umeleckej škole a Detskom ihrisku, resp. ich prezentácia pred rovrsníkmi a aj dospelými s poukázaním na zmysluplné trávenie voľného času.

 

 

Zapojení členové

Datum Příspěvek Hodiny
Celkem 0 Kč h

⇐ zpět

Fotogalerie


javisko s hľadiskom
javisko s hľadiskom