Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít
Zdraví matek a dětí | Základní vzdělání a gramotnost | Voda a hygiena | Prevence a léčba onemocnění | Mír a prevence/řešení konfliktů | Ekonomický a komunitní rozvoj
⇐ zpět

Remeselné dielne v Martine

Datum zahájení: 01. 09. 2011
Datum dokončení: 29. 02. 2012
Organizátor: RC Martin

Hodiny: 0
Přínos: 136 566 Kč / 5 400 EUR

Rotariáni vybudovali v Špeciálnej základnej škole v Martine tkáčsku dielňu a keramickú dielňu pre handicapované deti. 


V  rotariánskom roku 2011-2012   RC Martin a partnerský nemecký RC v Sankt Goarshausen-Loreley (SRN) združili finančné prostriedky v sume 5400 € a zrealizovali už druhý humanitárny projekt pre žiakov s  mentálnym postihnutím v Špeciálnej základnej škole v Martine,  pod názvom  „Remeselné dielne“. Cieľom projektu bolo vytvorenie dvoch špeciálnych učební  -  tkáčskej dielne  a keramickej dielne, ktoré majú slúžiť beneficientovi  projektu na vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj manuálnych zručností  nevyhnutných pre prácu a život. Projekt  Remeselné dielne bol realizovaný od septembra 2011 do februára 2012.

Počas šiestich mesiacov sa uskutočnil výber materiálneho zabezpečenia dielní, výber vhodných dodávateľov, došlo k úprave miestností, inštalácii  nového zariadenia, zaškoleniu pedagogických zamestnancov pre prácu na tkáčskych krosnách a prácu s hlinou. Tkáčska dielňa bola vybavená dvoma tkáčskymi krosnami, materiálom a pomôckami na tkanie, regálmi na uloženie materiálu a výrobkov v hodnote 2250€..

Keramická dielňa  bola vybavená  keramickou pecou, materiálom a pomôckami na prácu s hlinou, regálmi na uloženie keramických výrobkov v hodnote 3150€.
Zrealizovaný projekt je výrazným prínosom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením . Remeselné činnosti sú pre nich atraktívne, rozvíjajú ich zmyslové vnímanie, motoriku, komunikačné a  sociálne  zručnosti , odbúravajú stres a napätie, rozvíjajú aktivitu a tvorivosť, zvyšujú úroveň poznania, posilňujú pozitívne vzťahy medzi žiakmi a pedagógmi a v neposlednom  rade udržiavajú ľudové tradície a remeslá. Využitie projektu je dlhodobé, časovo neobmedzené.

Zapojení členové

Datum Příspěvek Hodiny
Celkem 0 Kč h

⇐ zpět

Fotogalerie


Otvorenie remeselných dielní s nemeckými partnermi
Otvorenie remeselných dielní s nemeckými partnermi
Vyučovanie pri tkáčskych krosnách
Vyučovanie pri tkáčskych krosnách
Tkáčska dielňa
Tkáčska dielňa
Keramická dielňa
Keramická dielňa
Nová keramická pec
Nová keramická pec