Loading
Zavřít
Zdraví matek a dětí | Základní vzdělání a gramotnost | Voda a hygiena | Prevence a léčba onemocnění | Mír a prevence/řešení konfliktů | Ekonomický a komunitní rozvoj
⇐ zpět

Tréningy pamäti ľudí v pred-seniorskom veku

Datum zahájení: 09. 01. 2012
Datum dokončení: 17. 12. 2012
Organizátor: RC Levice

Hodiny: 400
Přínos: 0 Kč / 0 EUR

  Rotary klub (RC) Levice v roku 2012 realizoval projektzameraný na trénovanie pamäti ľudí v predseniorskom veku.       


 

Rotary klub (RC) Levice v roku 2012 v spolupráci s pracovníkmi Tekovskej knižnice realizoval prvý projekt v rámci SR zameraný na trénovanie pamäti ľudí v predseniorskom veku za účelom eliminovania prejavov Alzheimerovej choroby. 

Táto iniciatíva sa realizovala v súlade s výzvou Rotary International na pomoc ľuďom trpiacim touto chorobou.

Levické tréningy, ktoré vyvrcholili tesne pred Vianocami roku 2012, zaznamenali v radoch účastníkov veľký ohlas a už teraz je záujem o ďalšie. Očakávaným výsledkom a cieľom je zvýšenie záujmu spoločnosti o ľudí v seniorskom veku, ktorí sa často uzatvárajú do samoty, trpia depresiami a pocitom nezáujmu okolia, z hľadiska predĺženia ich nezávislého života tým, že si pomocou poznatkov z tréningov pamäti udržiavajú duševné zdravie a kvalitu života.

Iniciátorom tohto ojedinelého projektu bol charter prezident RC Levice MUDr. Ladislav valach, PhD., kurzy manažovala vyškolená trénerka pamäti Eva Bajanová z Tekovskej knižnice v Leviciach.

Pre veľký ohlas na prvé tréningy pamäti a dôležitosť témy konkrétneho záujmu o starších a  starých ľudí zvýšením ich sebavedomia, začlenenia do kolektívu a nadobudnutia nových poznatkov, ROTARY KLUB Levice navrhuje tento pilotný projekt v rámci SR na udelenie Ceny Viktora Príkazského.

 

Zapojení členové

Datum Příspěvek Hodiny
09. 01. 20120 Kč 50 h
09. 01. 20120 Kč 50 h
05. 03. 20120 Kč 50 h
07. 05. 20120 Kč 50 h
Celkem 0 Kč 200 h

⇐ zpět