Loading
Zavřít

Rotary kluby


Rotary klub je základním článkem společenství ROTARY INTERNATIONAL. Každý Rotary klub je samostatným právním subjektem založeným podle legislativy státu, v němž působí (v ČR a SR občanská sdružení) a podle jednotných zásad přijatých společenstvím Rotary (k jejich aktualizaci dochází na základě připomínek klubů každé tři roky).


Rotary kluby nabízejí členům a členkám kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Jsou nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, svými veřejně prospěšnými aktivitami a projekty (službami) pozitivně ovlivňují region, v němž působí, a napomáhají utvářet občanskou společnost v duchu trvalého kréda celého společenství Rotary: „Service above self“.

Rotary kluby koordinují svoji místní i mezinárodní činnost v rámci územního celku zvaného distrikt. Náš ROTARY DISTRIKT 2240 má právní subjektivitu podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb. ve formě mezinárodní neziskové organizace s působností na území České republiky a Slovenské republiky.

Dokumenty

Soubory jsou neveřejné, pro zobrazení se prosím přihlašte