Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít

Skauting


Spolupráce rotariánů se skauty má svou tradici již od prvních okamžiků, kdy skautské hnutí v roce 1907 založil v Anglii Robert Baden-Powell. V období prvorepublikového Československa podporovaly skautské oddíly téměř všechny tehdy u nás existující Rotary kluby (některé třeba jen drobným finančním příspěvkem, jiné pravidelnou podporou letních táborů apod.). Na tuto tradici začaly navazovat, zhruba od roku 2000, i mnohé současné Rotary kluby našeho distriktu RI D-2240. K různým formám spoluráce však kromě pasivní podpory přibyla i aktivní účast v podobě tzv. skautujících rotariánů, jejichž nejvýraznějším souasným představitelem je  Zdeněk Michálek z RC Ostrava, ve skautském světě známý pod jménem Šakal (v roce 2005 byl odměněn oceněním IFRS Cenou Cliffa Dochtermana). Oficiálním koordinátorem IFSR pro náš distrikt se Z.M. stal v roce 2006, ve stejném roce byla podepsána i oficiální rámcová smlouva o dlouhodobé spolupráci mezi naším Rotary distriktem a Junákem – svazem skautů a skautek ČR, obdobná smlouva o dlouhodobé spolupráci se Slovenským skautingem pak byla podepsána v roce 2009. Náš Rotary distrikt 2240 se stal také řádným členem Evropské skautské nadace FOSE  (také na Facebooku)

 

Další aktuální informace o spolupráci Rotary & Scouting v prostředí Rotary Districtu 2240 najdeš na facebookovém blogu www.facebook.com/Rotary.D2240.IFSR


International Fellowship of Scouting Rotarians (IFSR)
oficiální reprezentant pro D-2240 (ČR a SR)
Zdeněk Michálek - Šakal, RC Ostrava
mobil: +420 606 760 130, e-mail: zmichalek@hmpartners.cz

Fotogalerie

Dokumenty

Základní informace ISFR D2240
Základní informace ISFR D2240
Stanovy ISFR
Stanovy ISFR
Smlouva Rotary_Junák ČR 2006
Smlouva Rotary_Junák ČR 2006
Smlouva Rotary_Junák SK 2009
Smlouva Rotary_Junák SK 2009
Přihláška ISFR D2240
Přihláška ISFR D2240
Nadace FOSE
Nadace FOSE