Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Close

Calendar of Events and News


⇐ zpět
Pro registraci na akci je nutné být přihlášen

Seminár Nadácie Rotary pre SLOVENSKO

Date start:
12. 11. 2016 - 09:00

Výbor Nadácie Rotary
P O Z V Á N K A
na Seminár Nadácie Rotary dištriktu 2240, ktorý sa uskutoční:
v sobotu 12. 11. 2016
od 9,00 do 14,00 hod.
v Biznis salóniku hotela Turiec, A. Sokolík 2, Martin
(pre kluby v SR)

Program:
- Realizácia oblastných grantov v r.2016/2017 - informácie z klubov
- Aktualizácia Pravidiel dištriktu 2240 pre oblastných a globálne granty pre rok 2017/2018
- Oslava 100. výročia Nadácie Rotary
- Diskusia účastníkov

Za klub sa zúčastní predovšetkým osoba, ktorá je v klube poverená pre Nadáciu Rotary!!!

Účasť na seminári je spolu s podpisom MOU povinným predpokladom pre prípadnú účasť klubu na oblastných či globálnych grantoch v ďalšom rotariánském roku 2017/2018.

Účasť na seminári je nutné nahlásiť
V SR DRFSC J. Popadic z RC Martin (j.popadic@deco.sk)
najneskôr do 31.10.2016
s poznámkou, či sa jedná o nového účastníka školenia či účastníka, ktorý už seminár Nadácie absolvoval v predchádzajúcich rokoch.
Úplne novým účastníkom budú základné materiály zaslané na preštudovanie v predstihu pred seminárom.

Daniela Vondrová v.r.
predsedníčka výboru Nadácie Rotary
Dištriktu 2240Photo Gallery