Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Close

FELLOWSHIPs


Program celosvětových zájmových sdružení (Global Networking Groups) je určen těm, kteří chtějí rozvíjet v širším měřítku aktivity na základě svých profesí či volnočasových zájmů, koníčků, hobby (Rotary Fellowships) nebo těm, kteří chtějí poskytovat humanitární služby a pomoc ve skupinách rotariánských aktivistů (Rotarian Action Groups). Tato zájmová sdružení jsou otevřená všem rotariánům, jejich životním partnerům i členům Rotaract klubů. Členy těchto sdružení se stávají jednotlivci. V případě, že je v určitém regionu více zájemců o daný obor, jsou příslušným zájmovým sdružením jmenováni oficiální reprezentanti (kontaktní osoby) pro daný distrikt nebo zemi. Ve světě dnes působí téměř stovka takovýchto sdružení.

Koordinátorem zájmových sdružení v našem distriktu je
Zdeněk Michálek, RC Ostrava
mobil: +420 606 760 130+420 606 760 130, e-mail: zdenek.michalek@rotary2240.org

Podle zahraničních vzorů působí v našem distriktu zatím těchto pět Rotary zájmových sdružení:
SKAUTING - International Fellowship of Scouting Rotarians (IFSR)
TENIS - International Tennis Fellowship of Rotarians (ITFR)
GOLF - International Golfing Fellowship of Rotary (IGFR)
CYKLISTIKA - The Rotary Fellowship Cycling to Serve (RFCS)

JACHTING - International Yachting Fellowship of Rotarians (IYFR) 
Jachtaři z českých a slovenských Rotary klubů si v r. 2014 založili samostatný Rotary-fellowship spolek, který byl v  02/2015 udělením charty začleněn (jako první řádný spolek v D2240) do mezinárodní struktury IYFR.