Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Close

FOUNDATION


Nadace Rotary je jako samostatný právní subjekt nedílnou součástí Rotary International. Je dokonce nazývána jeho "vlajkovou lodí". Podle svých možností do ní každoročně dobrovolně přispívají všichni rotariáni na celém světě. Jediným posláním Nadace Rotary je pomáhat Rotary International v jeho úsilí dosáhnout vzájemného porozumění a míru na celém světě prostřednictvím mezinárodních humanitárních, výchovných a kulturních výměnných programů.K dosažení tohoto cíle poskytují programy Nadace. humanitární dotace (Humanitarian Grants), které umožňují zlepšit úroveň života kdekoliv na světě,výchovné dotace (Educational Grants) pro vysokokoláky a jejich učitele, kteří zároveň působí jako mezinárodní vyslanci dobré vůle. Nadace Rotary vznikla na základě návrhu, který předložil šestý prezident Rotary International, Arch C. Klumph na Celosvětové konferenci Rotary v roce 1917 v Atlantě ve státě Georgia, USA. Navrhl vytvoření stálého nadačního fondu, jehož "cílem je konat dobro na celém světě v charitativní, výchovné a v dalších oblastech rozvoje lidského společenství." Činnosti Nadace vycházejí z dobrovolných příspěvků rotariánů a přátel Rotary. Například v roce 1992/93 vložili rotariáni z celého světa téměř 45 milionů US $ do všeobecného fondu Nadace. Před tím, než je těchto příspěvků přímo použito na jednotlivé programy Nadace, jsou na bankovní účty ukládány na dobu tří let. Toto tříleté období umožňuje klubům a distriktům, aby si naplánovaly svou účast na programech. Z výnosů z těchto vkladů jsou pak hrazeny náklady na administrativu, správu programů a na další získávání finančních prostředků. Díky tomuto tříletému cyklu se celých sto procent všeobecných příspěvků věnuje přímo na financování konkrétních programů.

Documents