Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Close

News


⇐ zpět

Dopis prezidenta RI - duben

01. 04. 2011 District 2240

Niečo staré, niečo nové

Väčšina rotariánov vie, že Rotary niekoľko desaťročí fungovalo na princípe štyroch klubových líniách služieb – služba na úrovni klubu, profesijná služba, služba v prospech komunity a služba na medzinárodnej úrovni. Na zasadnutí Legislatívnej rady v roku 2010 sa však stala nezvyčajná vec.  Predložená legislatívna úprava navrhujúca pridať piatu líniu služby bola radou schválená aj napriek tomu, že na svojich predchádzajúcich zasadnutiach rada tento návrh zamietla.

Nová línia sa nazýva služba novým generáciám. Zavedenie novej línie však vyvoláva určité nejasnosti a obavy súvisiace s dopadom tejto zmeny. Predkladateľ tejto legislatívnej úpravy nepredložil podporné argumenty  a preto nemáme písomné zdôvodnenie predloženého návrhu. Napriek tomu je zrejmé, že cieľom a účinkom tejto zmeny má byť sústredenie väčšej pozornosti na rotariánske programy zamerané na mládež a mladých dospelých.

Rotariánske programy pre mladých ľudí akými sú Interact, RYLA, Rotaract a mládežnícke výmeny Rotary Youth Exchange sú jedny z najlepších na svete. Tieto programy doteraz boli rozdelené medzi službu komunite a medzinárodnú službu na úrovni klubov a dištriktov, v dôsledku čoho bola ich koordinácia náročnejšia. Na základe prijatia piatej línie služieb bude menovaný jeden riaditeľ alebo koordinátor pre každý klub a každý dištrikt, ktorého úlohou bude podporovať a dohliadať na rotariánske programy pre mladých ľudí.

Naša práca s mládežou a mladými ľuďmi má dve užitočné výhody. Po prvé - priaznivý vplyv na účastníkov, ktorí sa počas trvania programu oboznámia s kľúčovými hodnotami Rotary, akými sú priateľstvo, služba, čestnosť, rozdielnosť a vodcovstvo. Po druhé - pozitívne spomienky na Rotary sú často dôvodom, pre ktorý sa účastníci programov neskôr rozhodnú vstúpiť do Rotary. Musíme vyvíjať väčšie úsilie pri oslovovaní bývalých účastníkov programov a ich získavaní za nových členov Rotary. Máme už rozpracovaný systém zaznamenávania mien a emailových adries účastníkov mládežníckych programov, aby sme s nimi zostali aj naďalej v kontakte.

Takže v skutočnosti Legislatívna rada na svojom zasadnutí v roku 2010 nevytvorila žiadne nové programy. Pridaním piatej línie služby však dala zelenú našej snahe, aby mládežnícke programy boli v budúcnosti ešte väčšie, lepšie a odvážnejšie – a tiež ambícii pritiahnuť ešte viac účastníkov týchto programov do Rotary ako plnohodnotných členov. Dokonalý príklad situácie, ktorá je prínosom pre všetkých zúčastnených!

Ray Klinginsmith
prezident ROTARY INTERNATIONAL
preklad z anglického originálu:
Ivan Belan, PDG

Více o aktivitách prezidenta RI Raye Klinginsmitha naleznete ZDE