Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Close

Services


Oblasti služeb a pomocí Filozofickým pilířem a základnou, na níž spočívá činnost Rotary klubu, jsou čtyři hlavní oblasti služby a pomoci, vyplývající z cílů Rotary:

  • klubová činnost se zaměřuje na posilování přátelství a na úspěšné fungování klubu;
  • profesní zaměření vede rotariány k tomu, aby využili své odbornosti k pomoci jiným a řídili se vysokými etickými normami;
  • Spolupráce s municipalitami se zaměřuje na projekty a činnosti, které klub realizuje, aby tak zkvalitnil život v obci;
  • v rámci mezinárodní činnosti realizuje aktivity, jejichž cílem je rozšiřovat humanitární vliv Rotary na celém světě a napomáhat světovému porozumění a míru.
  • služba mladé generaci vychází z pozitivních změn realizovaných mladou generací rozvíjením jejich řídících schopností, výměnných programů a projektů služby a pomoci

Photo Gallery