Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít

schůzky


⇐ zpět

18. 10. 2016 - Tradice spolků a jejich činnosti (19:00 - 21:00)


Místo schůzky: Kostelní 1300 44, Praha 7
Přednáška: V našich nejnovějších zákonech se opět objevilo slovo SPOLEK. V doprovodu pana PhDr. Luboše Velka, Ph.D., ředitele Masarykova ústavu a archivu Akademie věd ČR se vypravíme ke kořenům emancipace českého národa a z toho plynoucího vzniku spolkového života a rozvoje občanské společnosti v 19. století za vlády JCKV Františka Josefa I. Připomeneme si takové spolky, jakými byla např.: Šlechtická beseda/ Adelige Ressource (1805-1952), Měšťanská beseda (1845-1951), Deutsches Casino (1862-1945) nebo Kaufmaennisches Casino (1831-?). Sami budete jistě znát řadu dalších známějších spolků například tělovýchovných, okrašlovacích, dělnických, profesních, podpůrných apod. Tradice některých pokračuje dodnes.PŘEDNÁŠEJÍCÍ:, PhDr. LUBOŠ VELEK, Ph.D.(42), ředitel Masarykova ústavu a archivu Akademie věd ČR

Program:

18:45
- prezence (upřesnění objednávky jídel), wilcome drink
19:00
- zaznění klubového zvonu
- úvodní pozdrav a zamyšlení
- aktuality, postřehy, novinky
- večeře, volná diskuse mezi přítomnými
- přednáška -  PhDr. LUBOŠ VELEK, Ph.D. (42), ředitel Masarykova ústavu a archivu Akademie věd ČR 
- beseda s přednášjícím
- závěrečné slovo, anonce na příští schůzku
- zaznění klubového zvonu
21:00
- volná zábava

Fotogalerie