Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Zavřít

schůzky


⇐ zpět

23. 04. 2013 - Pravidelná schůzka (19:00 - 21:00)


Místo schůzky: Karolíny Světlé 34, Praha 1
Přednáška: Jan a Marek Hlaváčovi: Naše cesty po Kubě, Marek a Jan Hlaváčovi

Hosté: Tomáš Pala

Program:

-> Prezident klubu všechny přivítal po schůzce představenstva a připomněl nedávné smutné výročí narození Adolfa Hitlera.

-> Členové probrali možnost uspořádání plesu v letošním roce. Byl rovnou navržen vhodný termín, kolem 27. října 2013. Organizačně si na starost vzala paní Magdaléna Živná. Členové se shodli na tom, že začít sezónu v říjnu je vhodné vzhledem k návaznosti dalších klubových plesů.

-> Byla zahájena 14 denní lhůta na připomínkování přijetí nového člena Tomáše Paly. Garantkou je pani Martina Jankovská.

-> Tématem přednášky a zároveň hostem byli členové - pánové Jan a Marek Hlaváčovi. Zaměřili se na Kubu (téma: Naše cesty po Kubě). Vyprávěli o cestování po východní Kubě a vše podpořili velmi zajímavou prezentací fotografií z loňské cesty.

Prezident setkání posléze ukončil. Budeme se těšit na příští týden