Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Close

Club Administration


Rotary Klub Praha City (RCPC) byl založen zhruba deseti aktivními rotariány v roce 1998 jako třetí z pokračovatelů kladné části historie nejstaršího československého klubu RC Praha založeného v roce 1925. Sponzorským klubem při zakládání RCPC byl italský RC Treviso. V roce 2012 se řádnými členy RCPC stala část členů tehdy transformovaného RC Praha Classic, který působil v letech 2000-2010. RCPC je jedním z téměř 35 tisíc Rotary klubů působících ve světě.

V současné době RCPC sdružuje řadu osobností různých profesí, z nichž je 24 řádnými členy klubu, třetina je žen. Také poměrné zastoupení mladší generace (třicátníci, čtyřicátníci) je třetinové, věkový průměr se tak pohybuje kolem padesátky. Členskou základnu tvoří vysokoškoláci především se zaměřením v oblasti právních služeb, medicíny, mezinárodního obchodu, IT technologií, public relations a realit.

Klubové schůzky se konají pravidelně každé úterý. První úterý v měsíci je věnované organizačním záležitostem (neveřejné schůzky), na ostatní schůzky jsou zváni hosté jak v roli spíkrů přicházejících diskutovat o zajímavých aktuálních tématech, tak v roli zvědavých účastníků (rodinní příslušníci, přátelé, členové jiných Rotary klubů). Mimo pravidelné klubové schůzky se členové klubu scházejí i při jiných dobrovolnických příležitostech, které jsou spojeny nejen s konkrétními fundraisingovými nebo filantropickými aktivitami, ale i s volnočasovými aktivitami.

Činnost Rotary klubu je financována výhradně ze soukromých zdrojů, to znamená členských příspěvků, darů nebo sponzoringu. Rotary klub není podnikatelským subjektem a ke své činnosti zásadně nevyužívá jakékoli veřejné finanční zdroje

Baví nás pomáhat  při celosvětovém projektu Nadace Rotary pro vymýcení dětské obrny, postiženým přírodními katastrofami, vesnici českých indiánů Checomacoco v Paraguayi, lidem z Domova sociální služeb v Jasini na Ukrajině, klientům Dětského domova PEPA, Příbram – Lazec, Pražské organizaci vozíčkářů, Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, skautům, talentovaným studentům, začínajícím profesionálům i jinde, kde je třeba.

RCPC patří k nejaktivnějším klubům v rámci republiky i celého Rotary distriktu 2240 společného pro ČR a SR. Mezi členy klubu je tak řada těch, kteří vykonávali nebo vykonávají dobrovolnickou činnost v rámci distriktních aktivit. Například v období 2007/2008 zastával člen RCPC Petr J. Pajas pozici guvernéra distriktu. Martina Jankovská byla několik let asistentkou guvernéra distriktu pro oblast Prahy a jejího blízkého okolí. V současné době tuto pozici úspěšně zastává Ilja Chocholouš. Oblasti vnější i vnitřní komunikace se v rámci distriktu několik let věnuje Svatopluk Jedlička. Další členové RCPC jsou zapojeni do práce různých distriktních výborů a komisí. Za svoje aktivity získalo 8 členovů nebo členek RCPC nejvyšší možné ocenění od guvernéra distriktu v podobě Ceny T. J. Bati a 12 ocenění od Nadace Rotary v podobě čestného odznaku Paul Harris Feloow různého stupně. Není proto divu, že na akcích RCPC se potkávají i členové jiných Rotary klubů a to třeba i ze Slovenska.
Více informací o činnosti Rotary klubů v ČR a SR (Rotary distriktu 2240) získáte ZDE.

RCPC také udržuje čilé mezinárodní kontakty. Při jeho zakládání byl sponzorským klubem italský RC Treviso. Členové klubu v minulosti spolupracovali s RC Benjamina (Izrael) a RC Stutgart-Solitude (Německo). V současné době jsou aktivní kontakty s RC  Weilheim (Německo) a RC Svedala-Sturup (Švédsko). Členové klubu se také účastní různých mezinárodních setkání včetně každoročně pořádaného Světového kongresu Rotary International.
Více informací o mezinárodním společenství ROTARY INTERNATIONAL získáte ZDE.

Detailnější informace jsou uvedeny v tematicky řazených záložkách této prezentace.