Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Schliessen


Go to website ROTARY CLUB ŽILINA -> www.rotary-zilina.sk

ROTARY CLUB Žilina bol založený 15. marca 1993. Dnes má 29 riadnych členov, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby upevňovali vzájomné priateľstvo a prejednávali svoje aktivity a ciele zamerané na poskytovanie služieb a pomoci.

Klub bol prijatý do Rotary International 14.júna 1996, pričom oficiálna ceremónia prijatia sa uskutočnila dňa 26. októbra 1996 v Dome umenia Fatra v Žiline, keď bola zakladajúcemu prezidentovi klubu Františkovi Veselému slávnostne odovzdaná Charta Rotary International. Identifikačné číslo klubu v rámci Rotary International je 31.723.

Rotary klub Žilina bol založený ako piaty slovenský Rotary klub. Sponzorským klubom pri zakladaní bol piešťanský Rotary klub. Je súčasťou česko-slovenského Rotary dištriktu 2240.

Pôsobnosť klubu
Rotary klub Žilina sídli v meste Žilina. Miestom pôsobenia klubu sú okresy: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica a Púchov.

Hlavné aktivity
Žilinskí rotariáni patria od založenia medzi najaktívnejšie a najlepšie kluby česko-slovenského dištriktu. Rotary klub Žilina je orientovaný na pomoc hendikepovaným a službu mládeži.

Stretnutia klubu sa konajú každý pondelok o 18:00*  v  hoteli Dubná Skala, na Hurbanovej ulici 8, v Žiline. *Každý prvý pondelok v mesiaci sa stretnutia klubu konajú o 12:00.

Identifikačné údaje klubu

Identifikačné číslo Rotary International: 31.723
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 319 279 21
DIČ: 2020681014
Účet: UnicreditBank 6604985004/1111

RC Prague International26. 06. 2017
RC Rožňava07. 05. 2016Paul Harris Fellow
RC Ostrava01. 06. 2014
RC Prague International17. 05. 2014
RC Zvolen17. 05. 2014
RC Praga Ekumena16. 05. 2014Paul Harris Fellow
RC Levice18. 05. 2013Paul Harris Fellow
RC Praga Ekumena14. 05. 2013Paul Harris Fellow
RC Karlovy Vary16. 12. 2012
RC Banská Bystrica27. 06. 2012
RC Nové Zámky27. 05. 2012
RC Banská Bystrica25. 05. 2012
RC Rožňava19. 05. 2012Paul Harris Fellow
RC Praga Ekumena19. 05. 2012Paul Harris Fellow
RC Praga Ekumena19. 05. 2012
RC Praga Ekumena15. 05. 2012Paul Harris Fellow
RC Rožňava27. 06. 2011Paul Harris Fellow
RC Praga Ekumena14. 05. 2011
RC Rožňava17. 08. 2010Paul Harris Fellow
RC Prague International12. 06. 2010
RC Liptovský Mikuláš03. 10. 2008
RC Liptovský Mikuláš24. 05. 2008
RC Praga Ekumena13. 05. 2008
RC Liptovský Mikuláš12. 05. 2007
RC Liptovský Mikuláš10. 10. 2004
RC Liptovský Mikuláš29. 05. 2004
RC Liptovský Mikuláš29. 05. 2004
RC Ostrava01. 09. 2000