Nadace

NADACE ROTARY

Nadace Rotary již vynaložila více než 3,7 miliardy amerických dolarů na projekty, které dlouhodobě zlepšují život lidí, kteří kdekoliv na světě potřebují získat přístup k čisté vodě, ke zdravotní péči, k základní gramotnosti a k dalším podstatným potřebám. Příspěvky našich členů a dalších osob věnované Nadaci Rotary nám umožňují podílet se na dlouhodobých pozitivních změnách tam, kde je to potřeba.

Pro více informací lze stáhnout příručku Nadace Rotary (v angličtině), případně lze absolvovat základní kurs Nadace Rotary na stránce Learning Center.

Více informací získáte na https://www.rotary.org/en/donate.

Na co jsme hrdí!

Program PolioPlus: Rotary pomohlo téměř vymýtit dětskou obrnu

Rotariáni v této oblasti skutečně mění svět. Od roku 1985 zmobilizovali lidi k mnoha akcím, zaměřeným na vymýcení viru dětské obrny. Dokázali jsme motivovat mezinárodní partnery, vlády, soukromé organizace, místní komunity a řadu jednotlivců ke společné snaze zbavit svět tohoto viru. Rotary spolupracuje se svými partnery v rámci Globální iniciativy k eradikaci polia (GPEI), na které se podílí také Světová zdravotnická organizace (WHO), americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Fond dětí při OSN (UNICEF), Nadace Billa a Melindy Gatesových a mnohé vlády.

Až dosud Rotary přispělo částkou 1,6 miliardy amerických dolarů, započítáme-li i příspěvek Nadace Billa a Melindy Gatesových, která vklad Rotary doplňuje stejným obnosem ze svých zdrojů. I čeští a slovenští lékaři se podíleli na očkování dětí v zahraničí. Počet výskytů obrny se snížil o 99,9 %, na což každý rotarián může být hrdý.

Více informací na www.endpolio.org.

Mírová centra Rotary

Sedm předních univerzit světa poskytuje pokročilá studia mírovým vyslancům Rotary – profesionálům, kteří si budují svoji kariéru nebo se chtějí dále vzdělávat v oblasti úsilí o mírové řešení konfliktů. Každoročně je celosvětově vybráno až 100 uchazečů o magisterská nebo certifikovaná studia programů zaměřených na řešení konfliktů, otázek míru a jejich prosazování v mezinárodních vztazích. Rotary distrikty mohou každý rok navrhnout do výběrového řízení na Rotary mírové stipendium tolik kandidátů, kolik chtějí.

Mnoho „mírových velvyslanců Rotary“ se již zapojilo do řídících funkcí ve vládách, pracuje s nevládními organizacemi, slouží v armádách, účastní se legislativních prací, přednáší na školách, organizuje humanitární akce, spolupracuje se soudy a mezinárodními agenturami, jaké zřizuje například OSN.

Granty Rotary

Nadace Rotary nabízí granty k podpoře humanitárních projektů, stipendií a k podpoře týmů profesionální studijní výměny.

Globální granty jsou určeny k podpoře velkých mezinárodních projektů, které mají dlouhodobě udržitelné dopady v alespoň jedné oblasti působnosti Rotary. Typicky se jedná o granty v rozsahu od 30 do 200 tisíc amerických dolarů.

Distriktní granty slouží k podpoře krátkodobějších projektů menšího rozsahu, které pomáhají řešit bezprostřední potřeby v obcích nebo v zahraničí.

Kluby mohou doplnit granty Nadace Rotary z distriktních dedikovaných fondů (DDF) nebo ze SHARE fondů distriktu, aby se docílilo co nejvyšší účinnosti projektu.

Více informací na https://www.rotary.org/grants.

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?