Zájmová sdružení

Rotary má také program pro jednotlivce Rotary Fellowship, který sdružuje rotariány na základě jejich volnočasových zájmů a koníčků, a také vytvořila mezinárodní skupinu lidí, kteří se zajímají o humanitární služby a pomoc RotarianAction Group.Tato zájmová sdružení jsou otevřená všem rotariánům, jejich životním partnerům i členům Rotaract klubů.V České republice a na Slovensku vznikly skupiny, které se věnují například cyklistice, tenisu, golfu, jachtingu, skautingu, letectví, gurmánství a dalším oblastem.

Skauting

Skauting – původně pro chlapce a později i dívky, stejně jako u Rotary – byl první organizací dobrovolné služby, do které se mnoho z nás kdy připojilo.

více

Tenis

Tenis patří k oblíbeným a rozšířeným sportům mezi členy rotary klubů. Dnes již tradičním setkáním rotariánů - tenistů je mezinárodní Rotary Inter Country Cup, který pořádá v Českém Krumlově od roku 2000 výbor pro mezinárodní spolupráci rotary klubů našeho Distriktu 2240 a rotary klubů v Rakousku.

více

Golf

Golfový Fellowship informuje rotariány (golfisty Distriktu 2240) o turnajích organizovaných kluby Distriktu 2240 a propaguje účast na nich. Fellowship řídí organizační tým, skládající se z organizátorů turnajů. Zvláště podporuje České golfové mistrovství Rotary v Telči a Mezinárodní mistrovství Slovenska RI na Tálech.

více

Cyklistika

Cykloturistika patří mezi členy rotary klubů k oblíbeným oddechovým i poznávacím aktivitám. K dnes již tradičním aktivitám rotariánů - cyklistů patří víkendová setkání „Na bicyklu či pěšky kolem LVA“ (rozumněj kolem Lednicko - Valtického areálu zapsaného na seznamu památek UNESCO) pořádaná každoročně RC Valtice - Břeclav. Aktivity rotariánů v oblasti cykloturistiky se postupně začaly rozvíjet i v Polabí.

více

Gurmáni

Gourmet fellowship funguje v rámci Distriktu 2240 od roku 2013, nicméně předehrou tomuto oficiálnímu fellowshipu byly již akce klubu Praha Classic organizované ve stejném duchu od roku 2010. V rámci fellowshipu se organizují různé večeře či setkání u dobrého jídla či pití.

více

Letectví

Mezinárodní společenstvo létajících rotariánů (IFFR) je skupina rotariánů, která se věnuje podpoře a propagaci Rotary a letectví jako příležitosti pro přátelství a službu. Toto společenství pracuje v souladu se zásadami společnosti Rotary International, ale není agenturou společnosti Rotary International, ani jí není řízena.

více

Jachting

Zájmové sdružení námořního jachtingu v RI Distriktu 2240 nebo také Fellowship Czech and Slovak Rotary Fleet uspořádalo již devátý ročník setkání svých příznivců – Rotary Sailing Week 2019.

více

Dostihy

Rotary Fellowship of Horse Racing sdružuje fanoušky dostihů z řad Rotariánů a jejich přátel v celosvětovou komunitu. Podmínkou pro vstup do fellowshipu je aktivní zájem o dostihy; ne všichni členové jsou žokejové nebo majitelé koní. Všichni však sdílí vášeň pro dostihy, ať už jako aktivní účastníci, nebo diváci.

Páteř aktivit fellowshipu je v současné době spojena s mezinárodní jedenáctidílnou sérií steeplechase cross-country dostihů Crystal Cup v režii významných evropských dostihových závodišť, včetně Velké pardubické steeplechase. Právě v Pardubicích, městě je známém nejnáročnějším kontinentálním dostihem Velkou Pardubickou, byl Rotary Fellowship of Horse Racing založen.

Pečujeme o dostihovou tradici a propagujeme ji mezi mladou generací. Přijímáme členy z celého světa, kteří sdílejí lásku a vášeň k dostihům.

více

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?