Jachting

Ačkoliv je RI Distrikt 2240, kopírující hranice bývalého státu Československo, oblastí vnitrozemskou a bez výrazných námořních tradic, obliba sportovního i rekreačního námořního jachtingu v posledních letech významně vzrostla.

Není divu, že i mezi ryzími „suchozemskými“ rotariány RI Distriktu je bezpočet zapálených fanoušků plavby na moři a také těch, kteří touží získat zkušenost pod plachtami námořní kajutové plachetnice.

Pro tyto rotariány je určen projekt Rotary Sailing Week . Základní idea není nijak převratná – jedná se klasické setkání rotariánů z různých klubů RI Distriktu 2240 v průběhu jednoho týdne mimo hranice Distriktu na jadranském pobřeží a ostrovech.

Rotary Sailing Week

První ročník se uskutečnil v roce 2011 v Chorvatsku na Jadranu. Od té doby jeho popularita mezi rotariány – jachtaři roste. 

Úspěch a obliba projektu RSW přirozeně vyústila ve snahu začlenit distriktní fellowship námořních jachtařů do mezinárodní jachtařské rotariánské organizace IYFR. Po nezbytných administrativních krocích vyžadovaných českou a slovenskou legislativou byl v březnu 2014 v Olomouci založen Spolek „Czech and Slovak Rotary Fleet“. Následně se uskutečnil slavnostní charter flotily 30. ledna 2015 v Opavě. Charta flotile „Czech and Slovak Rotary Fleet“ byla udělena nejvyšším představitelem IYFR – International Commodore Sergio Santi. K naší velké radosti se kmotrem naší flotily stal pan Richard Konkolski, ikona československého i světového jachtingu. Z Polska přijeli vážení hosté – přátelé z flotily Gyžicko, bez kterých by ta naše flotila téměř jistě nevznikla. Historicky prvním Fleet Commodore se stal Jan Chalupa z Rotary klubu Ostrava, který zároveň stál u zrodu projektu Rotary Sailing Week.

Ambice do budoucna

Do budoucna je ambicí českých a slovenských rotariánů – jachtařů pokračovat v pravidelné každoroční organizaci RSW, dále pak uspořádat alespoň jedenkrát ročně setkání členů flotily a jejich přátel „ve vnitrozemí“, kde se vyhodnotí uplynulá jachtařská sezóna a projednají se plány na sezónu budoucí. Členství flotily v IYFR zároveň naskýtá možnost vzájemných kontaktů s podobně spřízněnými rotariány i mimo RI Distrikt 2240, což je naplnění základních rotariánských ideí.

V současné době je Fleet Commodore Radoslav Simon z RC Bratislava International.

 

Koordinátor 
Jan Chalupa (RC Ostrava)
E-mail: jan.chalupa@rotary2240.org 
Telefon: +420 720 704 095

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?