Služba mládeži

Výměnné programy

Velmi rozsáhlou a významnou oblast služeb zaměřených především na rozšíření vzdělání, znalostí a zkušeností mladých tvoří Služba mládeži. V jejím rámci pořádají Rotary kluby podle svých možností buď samostatně, nebo ve spolupráci s kluby jinými krátkodobé prázdninové kempy mladých a rodinnou výměnu nebo také dlouhodobé (celoroční) výměny studentů ve středoškolském věku se zahraničními partnerskými kluby a distrikty.

více

RYLA

RYLA (Rotary Youth Leadership Award) je prožitkový pětidenní program pro studenty, dobrovolníky, pracující, absolventy rotary výměnných programů a další zájemce ve věku od 18 do 30 let. Je určen pro mladé lidi s potenciálem stát se lídry a odvahou vést sebe i druhé, se zájmem o sebepoznání, seberozvoj a věci veřejné.

více

ROTARACT

Rotaract kluby jsou, s trochou nadsázky, mladším sourozencem Rotary klubů. Sdružují mladé lidi od 18 let, kteří kromě zábavy chtějí také pomáhat a udělat něco navíc pro místní komunitu či mimo ni. Touto činností si „rotarakťáci“ rozšiřují své organizační a profesní dovednosti, setkávají se s lídry a sdílejí s nimi své nápady, inspirují se navzájem.

více

INTERACT

Interact kluby jsou určeny pro mladé lidi ve věku 12 až 18 let. Jejich cílem je rozvíjet zábavnou formou dovednosti v oblasti leadershipu a podporovat v nich myšlenku služby pro ostatní. Na mezinárodní úrovni existuje více než 20 000 interact klubů, které se každoročně mohou zapojit do celosvětově pořádaných projektů.

více

ROTARY ALUMNI

Rotary Alumni má za úkol udržovat kontakty s absolventy všech rotariánských programů a snažit se tak zpřístupnit vstup do Rotary mladým lidem. Za členy Alumni jsou považováni všichni, kteří absolvovali dlouhodobou výměnu, krátkodobou výměnu, rodinnou výměnu, seminář RYLA, GSE program, Junior Ambassador Day, členové Interactu a Rotaractu a také hostitelské rodiny.

Alumni Distriktu 2240 bylo založeno na podzim roku 2016. Charter vedení asociace převzalo z rukou guvernéra Štěpána de Wolfa na distriktní konferenci v květnu 2017. Od té doby probíhají oficiální setkání členů Alumni, a to vždy v jarním a podzimním termínu, tedy dvakrát za rok.

více

Absolventi programů

Zde Vám představíme profily lidí, kteří absolovali některý z programů Rotary.

více

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?