O Rotary

Kdo jsme

Rotary International je nejstarší mezinárodní klubovou organizací na světě. Vznikla v roce 1905 v americkém Chicagu, v současné době působí ve více než 200 zemích, kde v 35 000 rotary klubech sdružuje 1,2 mil. členů – žen i mužů, vůdčích osobností a profesionálů z různých oborů.

Členové rotary klubů mění životy lidí v místech, kde žijí. Být členem rotary klubu je současně příležitostí pro aktivní účast na něčem, co může změnit svět, a co pak přináší zadostiučení a celoživotní přátelství.

více

Co děláme

Prostřednictvím globálních grantů a s využitím dalších zdrojů pomáháme klubům soustředit se na služby v oblastech, jako je podpora mírových úsilí, boj s nemocemi, zajišťování čisté vody, ochrana matek a dětí, podpora vzdělávání a růst místní ekonomiky.

více

Jak fungujeme

Rotary kluby koordinují svoji činnost v rámci územního celku zvaného distrikt. Náš Rotary Distrikt 2240 má právní subjektivitu podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb. ve formě mezinárodní neziskové organizace s působností na území České republiky a Slovenské republiky.

více

Jak se stát členem

Členem Rotary se obvykle stávají lidé na základě doporučení, kdy bývají nejdříve osloveni prezidentem nebo členem konkrétního rotary klubu. Pravidla pro přijetí za člena si jednotlivé kluby stanovují individuálně. Většinou uchazeč pravidelně navštěvuje klubové schůzky od 3 do 6 měsíců, než je za člena klubu přijat.

více

Historie

Rotary International je nejstarší mezinárodní klubovou organizací na světě. Vznikla v roce 1905 v americkém Chicagu, v současné době působí ve více než 200 zemích, kde v 35 000 rotary klubech sdružuje 1,2 mil. členů – žen i mužů, vůdčích osobností a profesionálů z různých oborů.

více

Slavní rotariáni

Existují osobnosti spojené s Rotary, jejichž jména jsou uznávána po celém světě. Zde uvádíme některé z nich.

více

Výbory

Mezistátní výbory jsou v současnosti ustaveny v mnoha částech světa a propagují přátelství a spolupráci na projektech mezinárodní služby, pomáhají při výměně studentů a v dalších směrech připívají k lepšímu porozumění mezi národy. ICC také často sponzorují návštěvy rotariánů a jejich rodin ze zahraničí a zajišťují setkání a pořádají konference na mezistátní a meziměstské úrovni.

více

Zájmová sdružení

Program celosvětových zájmových sdružení (Global Networking Groups) je určen těm zájemcům, kteří chtějí rozvíjet v širším měřítku aktivity na základě svých profesí či volnočasových zájmů, koníčků, hobby (Rotary Fellowships). Dále také těm, kteří chtějí poskytovat humanitární služby a pomoc ve skupinách rotariánských aktivistů (Rotarian Action Groups).

více

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?