Výbory

Mezistátní výbory

V roce 1931 založili rotariáni z Francie a Německa malý mezinárodní výbor – skupinu, která měla za úkol propagovat a zlepšovat vztahy mezi občany těchto dvou sousedících států. Od té doby to byli zejména evropští rotariáni, kdo se dostali do popředí v organizování Mezistátních výborů – Inter-Country Committees (i u nás označovaných zkratkou ICC), které slouží povzbuzování přeshraničních kontaktů mezi rotariány a Rotary kluby.

Mezistátní výbory jsou v současnosti ustaveny v mnoha částech světa a propagují přátelství a spolupráci na projektech mezinárodní služby, pomáhají při výměně studentů a v dalších směrech připívají k lepšímu porozumění mezi národy. ICC také často sponzorují návštěvy rotariánů a jejich rodin ze zahraničí a zajišťují setkání a pořádají konference na mezistátní a meziměstské úrovni.

V některých případech vznikly mezistátní výbory spojující státy geograficky velmi vzdálené. Ty se snaží přispívat k porozumění a spolupráci mezi účastníky společných projektů a mezi partnerskými oblastmi světa.

Mezistátní výbory koordinují svoje aktivity s distriktními guvernéry ve státech, v nichž působí a v každém případě představují pro distrikty a kluby významnou poradenskou kapacitu.

Mezistátní výbory jsou doplňujícími nástroji pro rotary kluby a rotariány, jejichž prostřednictvím lze plnit závazky vyplývající ze čtvrté cesty mezinárodního porozumění, dobré vůle a míru.
(V našem Distriktu 2240 působí ICC propojující kluby z Česka a Slovenska s kluby v Německu, Rakousku, Holandsku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajině, v USA a v Izraeli.)

Koordinátor

V zemích s účastí ve více než jednom ICC je stanoven Národní koordinátor, který řídí aktivity ICC s Guvernérem Distriktu a jednotlivými předsedy výborů.

Funkce Národního koordinátora je na dobu tří let, aby byla zajištěna kontinuita v činnosti ICC.

ICC koordinátor a Představitel Distriktu v ICC CEEMA + RIBI

Otakar Veselý, PDG, RC Český Krumlov

ICC pro ČR, SR a HU

Mgr. Ladislav Nagy, RC Dunajská Streda

Složení:

 • Ing. Ladislav Gáll, RC Nitra
 • Mgr. Ladislav Viola, RC Dunajská Streda

Výbory

Česko-Slovensko-Nizozemí/Holandsko

Předseda:

Kamil Ševela
RC Brno City
Předseda ICC
CZ-SK-NL

Členové:

 • Alfred Hera
 • Jaroslav Kovář
 • Anna Putnová
 • Šárka Pólová (Rotaract)

Zástupce za Nizozemí (Holandsko):

Karel Deppe
RC Noordwijk

Česko-Slovensko-Izrael

Předseda:

Maxim Sherman
RC Karlovy Vary
Předseda ICC
CZ-SK-IL

Členové:

 • Tomáš Lang

Zástupce za Izrael:

 • Gad Lahad - RC kfar saba
 • Dan Flokin - RC Natania

Slovensko-Česko-Maďarsko

Mgr. Ladislav Nagy, RC Dunajská Streda

Složení:

 • Ing. Ladislav Gáll, RC Nitra
 • Mgr. Ladislav Viola, RC Dunajská Streda

Česko-Slovensko-Německo

Předseda:

František Ryneš, RC Třebíč

Členové:

 • Petr Fencl
 • Vladimír Grünvaldský
 • Oliver Schmitt
 • Magdalena Živná
 • Eva Winklerová
 • Andreas Weiser
 • Hanus Phillip
 • Tomáš Lang

Zástupce za Německo:

Frits Zeeuw
RC Bamberg-Schloss Geyerswörth

Česko-Slovensko-Polsko

Předseda:

Jan Ženatý
RC Ostrava
Předseda ICC
CZ-SK-PL

Členové:

 • Blažej Pirkovský, RC Spišská Nová Ves
 • Michal Cehlár,   RC Košice Classic
 • Lumír Kaválek, RC Ostrava International
 • Václav Němec, RC Trutnov
 • Juraj Turčan,    RC Bánská Bystrica

Zástupce za Polsko:

Zbigniew Rogowski
RC Katovice

Česko-Slovensko-Rakousko

Předseda:

Martin Saitl
RC Třebíč
Předseda ICC
A-CZ-SK

Členové:

 • Otakar Veselý, RC Český Krumlov
 • Georg Kebrle, RC Valtice - Břeclav

Zástupce za Rakousko:

Dalibor Truhlar
RC Linz-Altstadt

Slovensko-Česko-Rumunsko

Předseda:

Gabriel Vjeszt
RC Rožnava
Předseda ICC
CZ-SK-RO

Členové:

Jozefa Poláková, PDG, RC Košice

Zástupce za Rumunsko:

Emil Sopoian, PDG
RC Baia Mare 2005
emil@doxmar.ro

Slovensko-Česko-Ukrajina

Předseda:

František Siska
RC Košice Classic
Předseda ICC
CZ-SK-UKR

Členové:

 • Róbert Bečica
 • Ivana Lengová
 • Ondrej Kollár
 • Jozef Širotňák
 • Eva Volšická

Zástupce za Ukrajinu:

Bohdan Kyniv
RC Užhorod-Skala

Česko-Slovensko-USA

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?