Golf

Golfový Fellowship informuje rotariány (golfisty Distriktu 2240) o turnajích organizovaných kluby Distriktu 2240 a propaguje účast na nich. Fellowship řídí organizační tým, skládající se z organizátorů turnajů. Zvláště podporuje České golfové mistrovství Rotary v Telči a Mezinárodní mistrovství Slovenska RI na Tálech.

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?