Skauting

Mezinárodní partnerství skautských Rotariánů (IFSR) vzniklo na Mezinárodní Konferenci Rotary v Mexico City konané v roce 1991. 

Několik Rotariánů, kteří byli aktivní ve skautingu také  ve svých domovských zemích, se setkalo s cílem projednat vytvoření Partnerství skautských Rotariánů (Scouting Rotarians Fellowship). 

Po získání schválení ze strany R.I. byly v Británii &  Irsku a ve Spojených Státech vytvořeny tzv. Sekce (RIBI). Od skromných začátků si v dnešním světě Mezinárodní Partnerství Skautských Rotariánů získalo společenství IFSR významné místo. 

Cílem IFSR je mezinárodně rozvíjet specifické  sdružení mezi Rotariány, kteří jsou nebo někdy byli aktivními členy nebo stoupenci kterékoliv Světové Organizace Skautského Hnutí (World Organization of the Scout Movement, WOSM) nebo Světové Asociace dívčích vedoucích nebo skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts, WAGGGS).

 

CÍLE IFSR 

  1. Podporovat a pěstovat ideál služby Rotariánů mezi  RI a světovým skautským hnutím 
  2. Poskytovat příležitosti pro speciální interakci mezi členy 
  3. Podporovat skautské hnutí na místní, národní a mezinárodní úrovni.

 

Principy 

Skauting – původně pro chlapce a později i dívky, stejně jako u Rotary – byl první organizací  dobrovolné služby, do které se mnoho z nás kdy připojilo. Skautské hnutí nás učilo "Být připraveni",  "Spolehliví, Důvěryhodní, Věrní, Prospěšní, Přátelští, Zdvořilí, Laskaví, Oddaní, Přívětiví, Šetrní, Stateční, Čistí a Uctiví".  

Díky učení se těmto hodnotným principům jsme byli připravení poskytovat služby ostatním v dospělosti. Snad polovina  Rotariánů v naší zázračné "Rotary Rodině" byli nebo jsou skauty nebo skautkami.

 

Koordinátor 
Zdeněk Michálek (RC Frýdek-Místek a Kopřivnice)
E-mail: zdenek.michalek@rotary2240.org
Telefon: +420 606 760 130

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?