POMOC PRE HENDIKEPOVANÉ DETI

Správce projektu Poprad
Trvání 20. 6. 2022 - 30. 9. 2022
Odpracované hodiny 50
Hodnota projektu 333 175 CZK ~ 12 964 EUR

Vyzbieraných takmer 13 tisíc EUR ako poukazov 2% dane z príjmu sa ešte pred Vianocami dostalo k Fyzioterapeutickému centru v Poprade. O tom, aké dôležité sú rehabilitačné cvičenia pre hendikepované deti sme písali v jednom predchádzajúcich článkov.

Rotary Club Poprad 19.12.2022 odovzdal 12 963,58 EUR vedúcej centra Mgr. Jarmile Rybárovej. Centru to umožní cielené fyzioterapeutické cvičenie a to aj špeciálnou Therasuit metódou pre detí s detskou mozgovou obrnou a inak hendikepované deti.