Prodej adventního punče

Správce projektu Znojmo
Trvání 27. 11. 2022 - 18. 12. 2022
Odpracované hodiny 100

Tradičně jsme připravili a prodali několik set litrů alko i nealko punče, abychom získali prostředky na další projekty. Pomáhali nám naší partneři z podporovaných spolků, výměnný student Peter, hostující rodiny a další. Více najdete na našem facebooku.