Rekonštrukcia sociálnych priestorov DSS Symbia

Správce projektu Zvolen
Trvání 14. 7. 2014 - 31. 8. 2014
Hodnota projektu 292 929 CZK ~ 11 398 EUR

Projekt " Rekonštrukcia sociálnych priestorov" v Domove sociálnych služieb Symbia Zvolen.

Projekt realizuje Rotary Club Zvolen s finačnou pomocou Nadácie SPP. Rotary Club vybral projekt, zaistil prefinancovanie.

Od 14. júla 2014 do 31. augusta 2014 sa v Domove sociálnych služie Symbia vo Zvolene  zrealizoval projekt "Rekonštrukcia toaliet pre klientov", ktorého cieľom bolo upraviť toalety a sprchy tak, aby boli prístupné aj imobilným klientom a aby boli oddelené priestory pre chlapcov a pre dievčatá. V prvej etape projektu sa zrekonštruovalo prvé nadzemné podlažie a druhé nadzemné podlažie v objekte č. 25. 

V II. etape sa dokončí rekonštrukci a úpravou suterénu a  podkrovia DSS Symbia. Prestavba je plánovaná na budúce leto.

Rotary Club Zvolen prispel prostredníctvom svojej nadácie "Na pomoc deťom" sumou 11 398 €.

Nefinančný vklad RC Zvolen bol 1210 € ( inžinierske práce, autorský a stavebný dozor).

Nadácia SPP prispela sumou 20 000 €.