Johnson Controls a RC Poděbrady

Správce projektu Poděbrady
Trvání 1. 1. 2000 - 31. 12. 2016
Hodnota projektu 1 500 000 CZK ~ 58 366 EUR

Společnost Johnson Controls v čele s přítelem Petrem Javoříkem z RC Poděbrady již mnoho let spolupracuje s nestátní neziskovou organizací Handicap centrum Srdce, o. p. s.

Srdce bije dál také díky pomoci Johnson Controls   Společnost Johnson Controls v čele s přítelem Petrem Javoříkem z RC Poděbrady již mnoho let spolupracuje s nestátní neziskovou organizací Handicap centrum Srdce, o. p. s. Od posledního článku v JC Postřehy v roce 2006 o projektu Blue sky involve 2007 se mnoho změnilo. Rádi bychom se s Vámi podělili o „postřehy“ z našeho společného projektu a přiblížili Vám, jak probíhal a pokračuje v současné době. Handicap centrum Srdce působí v Poděbradech a širokém okolí jako poskytovatel sociálních služeb pro dospělé lidi s mentálním postižením již mnoho let. Jeho cílem je umožnit lidem s postižením žít kvalitní plnohodnotný život v běžné společnosti s pouze nejnutnější mírou podpory, kterou vyžadují specifika jejich postižení. Jako organizace občanského sdružení SPMP ČR a v současnosti jako obecně prospěšná společnost získalo Srdce nedocenitelné zkušenosti v práci s lidmi s handicapem i vedení, financování a celkovém fungování organizace jako takové. Není novinkou, že největším a každodenním problémem každé neziskové organizace je právě finanční zajištění služeb poskytovaných lidem, kteří je potřebují. Jsou závislé na dotacích, grantech, sponzorských darech a spolupráci s nejrůznějšími státními a soukromými subjekty. Proto jsme velice vděční za výbornou dlouholetou spolupráci se společností Johnson Controls, zejména s panem Ing Petrem Javoříkem a slečnou Nedobitou a Škarkovou, která se rozvinula natolik, že prolíná všemi službami, které Handicap centrum Srdce poskytuje. JC je již mnoho let významným dodavatelem práce pro klienty sociálně terapeutické dílny, kteří pro společnost jen v roce 2009 navlékli více než 12 000 ks potahů do nových Fábií. Naši „dílnaři“ ve spolupráci s klienty denního a týdenního stacionáře pracují také na recyklaci starých potahů, které využívají jako materiál pro další výrobní programy. Pod šikovnýma rukama klientů textilní dílny týdenního stacionáře v Chotěšicích tak vznikají pouzdra na mobilní telefony a notebooky, kosmetické tašky, klíčenky, obaly na láhve, kapsáře, polštáře s měkkou molitanovou výplní a další a další výrobky. Párané potahy připravené k dalšímu využití od nás odebírají i další organizace sociálních služeb např. Denní centrum Barevný svět Třebíč nebo Základní škola speciální Poděbrady, pro které je nákup drahých materiálů také složitý. Za ekologické zpracování jinak odpadního materiálu jsme i v roce 2010, 2011 a 2012 získali cenu centrály JC v podobě finanční částky 1000 USD, které budou použity pro klienty využívající naše sociální služby. Tak jak v posledním zmiňovaném článku předeslala paní Nedobitá, rozšířila se naše spolupráce také díky výstavce výrobků Handicap centra v závodu v Mladé Boleslavi. Objednávky na nejrůznější výrobky, ať už vonné svíčky, mýdla, výrobky z textilu či keramiky jsou již téměř tradiční a jsme moc rádi, že stále častěji nacházejí mezi zaměstnanci JC své zájemce. Podařilo se nám také zrealizovat nákup vyšívacího stroje, na kterém se naši klienti naučili pracovat a dokážou tak dekorovat nejen naše výrobky z textilu, ale také vyšívat motivy, loga a znaky na zakázku např. na trička, nebo jako propagační materiály. Naší filosofií je poskytnout technologii a zázemí pro lidi s mentálním postižením a oni sami svou prací tvoří hodnoty a produkty, které je zbavují závislosti na podpoře státu. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na projektu podílejí a za mnohaletou spolupráci, která je pro Handicap centrum Srdce, o. p. s. obrovským přínosem.