Regionální vlastivěda pro základní školy

Ke stažení

Správce projektu Most
Trvání 1. 1. 2000 - 31. 10. 2001

Zpracování rukopisu vlastivědy „Mostecko – domov můj“ ve formátu A4 skupinou regionálních odborníků v oblasti přírody, historie, hospodářství, kultury a sportu.

Cílem bylo seznámit zejména mládež (forma doplňkové učebnice) s rodným krajem a vzbudit k němu kladný vztah.

Rukopis byl bohatě doplněn obrazovým materiálem, mapkami, tabulkami a grafy. Součástí projektu byla propagační kampaň pro vytištění díla.