Zpravodaj Opavský Rotarián

Správce projektu Opava
Trvání 27. 6. 2011 - 18. 3. 2013
Odpracované hodiny 100

Vydávání zpravodaje Opavský Rotarian. Zahájení 27.6.2011 - neurčito.

Odpovědným redaktorem listu je Petr Andrle, člen RC Opava International.

Vydávání zpravodaje Opavský Rotarian. Zahájení 27.6.2011 - neurčito.

Odpovědným redaktorem listu je Petr Andrle, člen RC Opava International.