DĚTSKÝ DOMOV PEPA

Správce projektu Praha City
Trvání 22. 5. 2000 - 30. 6. 2017
Hodnota projektu 43 000 CZK ~ 1 673 EUR

Společný projekt s RC Nuernberg Land z roku 2000 ve formě Matching Grantu Nadace Rotary na vybudování bezpečného domova pro týrané děti a mladistvé přerostl do pravidelné každoroční podpory jeho klientů.

Dětský domov PEPA v Lazci, místní části Příbrami, je malá komunita rodinného typu, v níž střídavě žije tucet dětí ve věku od povinné školní docházky až do osmnácti let z různých míst v blízkém i vzdálenějším okolí a která drží standard vyššího počtu vychovatelů na skupinu, než je běžné ve státních zařízeních. Zpočátku byl domov orientován převážně na péči o děti týrané a zneužívané, společenské podmínky a vývoj vedly k větší otevřenosti vůči dětem odebraných z rodin i z jiných důvodů.

Zakladatelům této obecně prospěšné společnosti Alexandrovi a Šárce Brochierovým bylo v roce 2000 inspirací několik zařízení německé nadace Tabaluga v Mnichově, která kladou zásadní důraz na terapeutickou práci s dětmi a využívají k tomu malebné prostředí bavorského předalpí. V Příbrami do začátku poskytla potřebné finanční prostředky nadace A. Brochier Kidnerfonds Stiftung, která z podstatné části financuje provoz domova dodnes.

Od počátku, to znamená přes patnáct let, jsou významnými a soustavnými podporovateli dětí a mladistvých z Dětského domova PEPA také členové Rotary klubu Praha City. Vše začalo jako společný Matching Grant Nadace Rotary s partnerským klubem RC Nürnberg Land, ketrý směřoval k vybudování domova. Slavnostní otevření se konalo 28.10.2002 a účastnily se ho také první čtyři zde umístěné děti. Od té doby se počet klientů rozrostl a právě sem míří každoročně velká část finančních prostředků získaných pro charitativní projekty našeho klubu fundraisingovým způsobem i osobní aktivity všech členů.

2002
Matsching Grant Nadace Rotary společně s RC Nürenberk na vybudování DD PEPA

2001 - statistiku za jednotlivé roky zpracováváme
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2015
Globální grant Nadace Rotary na vzdělávací program BEZPEČNÝ A ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU - zahájení projektu 18 000 Kč / 138 hodin
2016
Globální grant Nadace Rotary na vzdělávací program BEZPEČNÝ A ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU - dokončení projektu 19 000 Kč / 116 hodin